Fluorpræparater (Odontologisk medicinvejledning)

Revideret: 09.02.2018

Fluorbehandling indgår i forebyggelsen af caries hos patienter i alle aldre, ofte i kombination med mundhygiejneinstruktion og kostvejledning. Fluor kan administreres hjemme af patienten selv, men også professionelt af tandplejeteamet. I Danmark er det fornuftigt, at fokusere på daglig brug af fluortandpasta som cariesprofylakse. Her er det vigtigt, at instruere i korrekt anvendelse og informere om, at børn < 10 år skal superviseres og have hjælp til tandbørstning (2388)

 

Professionel fluorterapi baseres på individuel vurdering af patientens cariesrisiko. Ved fluorbehandling af børn med tænder under mineralisering er der risiko for udvikling af dental fluorose. Patienter, der ikke har aktiv caries eller øget cariesrisiko, har ingen gevinst af professionel fluorbehandling, hvorfor professionel fluorbehandling er relevant hos patienter med øget cariesrisiko (2389)

 

Patienter med meget høj cariesrisiko kan have behov for daglig behandling med højfluorid tandpasta, fx ved hyposalivation eller patienter, der ikke kan opretholde optimal mundhygiejne pga. gingivale slimhindelidelser eller handikap (2388). Den kliniske evidens for fluors cariespræventive effekt vurderes i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for tandplejepersonale (3346)(3347)

 

Præparatvalg

Til professionel brug: 

 • Duraphat®-lak
 • Bifluorid®-lak
 • 2% NaF-opløsning (10.000 ppm)
 • 5.000 ppm fluortandpasta kan anvendes professionelt og af patienten selv (bør ikke anvendes til børn < 16 år).

 

Behandlingsvejledning

Professionel fluorbehandling: 

Patienter i alle aldre: 

 • Lokal applicering på professionelt rengjorte tandflader/approximalrum med caries dentalis superficialis og/eller med:
  • Moderat cariesrisiko: fluorbehandling hver 6. måned.
  • Høj cariesrisiko: fluorbehandling hver 3.-6. måned.

 

Patienter > 16 år: 

 • 5.000 ppm fluortandpasta: patienter med meget-høj cariesrisiko.
  • Bruges om aftenen inden sengetid i angivne dosis. Dosis kan øges til børstning 3 x dgl.
  • Instrueres i ikke at synke tandpasta.
  • Instrueres i ikke at skylle munden efter tandbørstning (alle tandpastatyper).
 • Fluorgel til skinnebehandling 0,2-1%: patienter med meget høj cariesaktivitet/-risiko.
  • Daglig eller ugentlig behandling.

 

Bemærk: Fluorgel og -mundskyl bør ikke anvendes til cariesprofylakse af primære tænder hos børn < 6 år (2390)

 

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed overfor indholdsstoffer.
 • Må ikke appliceres på pulpa eller pulpanær dentin.

 

Forsigtighed

 • Anvendelse af fluoridholdige præparater til børn bør kun finde sted, hvis det lokale drikkevand indeholder < 0,7 mg fluorid/l. Kontakt evt. den stedlige embedslæge eller det lokale vandværk.
 • Børn med tænder under mineralisering.
 • Forgiftning: Natriumfluorid danner med ventriklens saltsyre flussyre, som er stærkt ætsende. Toksisk dosis: 5mg fluorid/kg legemsvægt - se endvidere Fluorforgiftning, lægehåndbogen.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Calciumfluorid
Natriumfluorid
Bifluorid
VOCO
dentalsuspension   4 g + solvens  
Calciumfluorid
Natriumfluorid
Bifluorid
VOCO
dentalsuspension   10 g  
Calciumfluorid
Natriumfluorid
Bifluorid
VOCO
dentalsuspension   3 x 10 g + solvens  
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
dentalsuspension  22,6 mg/ml 5 x 1,6 ml  
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
dentalsuspension  22,6 mg/ml 10 ml  
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
dentalsuspension  22,6 mg/ml 5 x 1,6 ml  
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
tandpasta  5 mg/g 51 g  
Gå til toppen af siden...