Antibiotika (Odontologisk medicinvejledning)

Revideret: 08.02.2017

Præparatvalg 

Behandlingen bør, om muligt, baseres på mikrobiologisk diagnostik og skal være så smalspektret og kortvarig som muligt. 

 

Diagnosen, der udløser behandlingen, skal angives på recept og i journal

 

Hovedparten af infektioner i mundhulen er sammensatte af flere bakterier, hvor hovedparten udgøres af Gramnegative stave og anaerobe bakterier

 

Penicillin kombineret med metronidazol er oftest dækkende. 

 

For at imødegå resistensudvikling forbeholdes visse præparater til alvorligt syge, eller hvor der ikke er alternativer: carbapenemer, fluorquinoloner og cephalosporiner.  

 

Profylaktisk antibiotika ved kirurgiske indgreb/blødende indgreb 

I øvrigt raske patienter: 

 • Ved operation i inficeret operationsfelt
 • ellers KUN antibiotisk behandling i forbindelse med ortodontisk kirurgi, frakturkirurgi og knogletransplantation.
 • IKKE rutinemæssigt antibiotika i forbindelse med :
  • Parodontalkirurgiske indgreb
  • Fjernelse af 3. molarer
  • Mindre kirurgiske indgreb i kæbeknoglen
  • Simpel tandimplantatindsættelse - ved samtidig knogleopbygning kan antibiotikaprofylakse overvejes
  • Periimplantitis

Patienter med risiko for infektiøs endocarditis (tidligere endocarditis, hjerteklapproteser, visse medfødte hjertesygdomme): 

 • Præoperativt ved behandling med risiko for blødning.

Dosering: 

 • Voksne. 2 g amoxicillin p.o. 1 time før indgreb.
 • Børn. 50 mg/kg amoxicillin p.o. 1 time før indgreb.
 • Ved penicillinallergi:
  • Voksne.Clarithromycin 500 mg p.o 1 time før indgreb. Alternativt roxithromycin 300 mg p.o. 1 time før indgreb (NB: Manglende erfaring til gravide).
  • Børn.Clarithromycin 7,5 mg/kg p.o.1 time før indgreb. Alternativt roxithromycin 150 mg p.o. 1 time før indgreb (NB: Manglende erfaring til børn < 40 kg).

Terapeutisk antibiotika ved akutte tilstande/abscesser (oftest i kombination med konventionel behandling) 

 1. Påvirket almentilstand (feber, ildebefindende, adenitis, trismus og tiltagende hævelse)
 2. Risiko for infektionsspredning
 3. Stor sygdomsudbredelse
 4. Absces hvor der ikke kan skabes drænage
 5. Behandling med visse hæmostatika, fx collagen - se Hæmostatika (Odontologisk medicinvejledning).
 6. Individuel vurdering af patienten ud fra behandling og helbredsstatus - kontakt patientens læge
 7. Specialistbehandling af osteomyelitis, osteonekrose, actinomykose og aggressiv parodontitis.

 

Dosering (ved punkt 1-4, hvorefter behandlingens respons skal følges): 

 • Phenoxymethylpenicillin (V-penicillin) 660 mg (1 mill. IE) + metronidazol 500 mg, 3 x dgl. i 3 dage
 • Ved penicillinallergi: Clindamycin 300 mg, 3 x dgl. i 3 dage

 

Phenoxymethylpenicillin (V-penicillin) er smalspektret og vil oftest IKKE have tilstrækkelig antibakteriel effekt på en infektion i mundhulen og må følgelig suppleres med metronidazol

 

Diagnosticeret akut nekrotiserende gingivitis/parodontitis med stor sygdomsudbredelse og påvirket almentilstand 

Dosering: 

 • Metronidazol 500 mg, 3 x dgl. i 6 dage eller til opheling - kombineres med depuration.

Marginal parodontitis 

Man kan overveje, at anvende metronidazol i forbindelse med mekanisk behandling af voksen med sufficient mundhygiejne men ikke optimal behandlingsrespons på tandrensning

 

Antibiotikabehandling i forbindelse med avulsion/eksartikulation af permanente tænder 

Antibiotikabehandling anbefales ved avulsion/eksartikulation af permanente tænder. Antibiotika administreres hos tandlægen

 

Voksne og børn> 12 år(2780) : 

 • Phenoxymethylpenicillin (V-penicillin) 660 mg (1 mill. IE), 3 x dgl. i 7 dage.
 • Penicillinallergi:
  • Clindamycin 300 mg, 3 x dgl. i 7 dage.

 

Børn < 12 år: 

 • Phenoxymethylpenicillin (V-penicillin) 33 - 66 mg (50.000 - 100.000 IE)/kg/døgn p.o. fordelt på 2-4 doser/døgn i 7 dage
 • Amoxicillin: 40-90 mg/kg/døgn p.o. fordelt på 3 doser/døgn i 7 dage
 • Penicillinallergi:
  • Clindamycin: Børn > 30 kg. 15 mg/kg (må ikke overstige voksendosis) fordelt på 3 doser/døgn i 7 dage

Patienter med nedsat immunforsvar og komplekse sygdomsbilleder: 

 • Antibiotikaprofylakse i samråd med patientens læge.

Dosisberegning for særlige patientgrupper: 

Børn 

Dosis beregnes ud fra legemsvægten

 • Phenoxymethylpenicillin (V-penicillin): 33 - 66 mg (50.000 - 100.000 IE)/kg/døgn p.o. fordelt på 2-4 doser/døgn
 • Amoxicillin: 40-90 mg/kg/døgn p.o. fordelt på 3 doser/døgn
 • Metronidazol 30-50 mg/kg/døgn p.o. fordelt på 3 doser/døgn.

Store patienter og overvægtige 

Disse patienter skal ofte have højere dosis end normalvægtige (60-70 kg): 

 • Doseringsvægt beregnes ud fra normalvægten for patientens højde + 40% af restens af patientens vægt ved overvægt - se Overvægtige.

Kontraindikationer 

 • Tetracykliner ved nyreinsufficiens samt børn < 12 år (risiko for tand- og knoglemisdannelse).
 • Penicillinallergi: krydsallergi mellem alle penicilliner.

 

Forsigtighed 

Overvægtige og store personer skal have øget dosis (doseringsvægt udregnes) .  

 

Interaktioner 

 • Interaktioner med patientens anden medicin skal udelukkes, se præparatbeskrivelserne og interaktionsdatabasen.dk (http://www.interaktionsdatabasen.dk).
 • Clarythromycin og erythromycin inhiberer CYP3A4 - se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Præparater

Indholdsstof Navn Firmanavn Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Amoxar Parallelimport
Amoxicillin "2care4" Parallelimport
Amoxicillin "Copyfarm" Parallelimport
Amoxicillin "EuroPharma" Parallelimport
Amoxicillin "Mylan" Mylan
Amoxicillin "Orifarm" Parallelimport
Azithromycin "Actavis" Actavis Udgået 28.08.2017
Azithromycin "Krka" KRKA
Azithromycin "Sandoz" Sandoz
Azithromycin "Stada" STADA Nordic
Azithromycin "Teva" TEVA
Clarithromycin "Aurobindo" Orion Pharma
Clarithromycin "Hexal" HEXAL
Clarithromycin "Krka" KRKA
Clarithromycin "Orifarm" Parallelimport Udgået 23.10.2017
Clarithromycin "PCD" STADA Nordic
Clarithromycin "Teva" TEVA
Clindamycin "Alternova" Alternova
Dalacin C Parallelimport
Dalacin® Pfizer
Flagyl® sanofi
Imacillin® Meda
Imadrax® Sandoz
Imadrax® Novum Sandoz
Klacid® BGP Products
Metronidazol "Actavis" Actavis
Metronidazol "DAK" Takeda Pharma
Pancillin® Sandoz
Phenoxymethylpenicillinkalium "EQL Pharma" EQL Pharma
Primcillin® Meda
Primve 2care4
Rapenin Alternova
Roximstad Stada
Roxithromycin "Orifarm" Orifarm Generics
Surlid® sanofi
Vepicombin® Novum Takeda Pharma
Zitromax® Pfizer
 

Referencer

2382. Sundhedsstyrelsen. Vejledning om ordination af antibiotika. 2012; , https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/34F841A604D94FD596168CAC4F2D8A3D.ashx (Lokaliseret 3. juni 2016)
2383. Larsen T, Ciofu O, Moesby L et al. Anvendelse af antibiotika i tandlægepraksis. Tandlægebladet. 2013; 117:9-20, http://www.tandlaegebladet.dk/elements/04112013_Samlet_tema_laegemidler.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)
2384. Rigshospitalet. Klinisk Mikrobiologisk Afdelings brugervejledning. 2014; , https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-mikrobiologisk-afdeling/for_fagfolk/Documents/brugervejledning-kma-26-2014.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)
2779. Rigshospitalet og IADT (International Association of Dental Traumatology). The Dental Trauma Guide. 2016; , http://www.dentaltraumaguide.org/ (Lokaliseret 3. juni 2016)
2950. Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje for brug af antibiotika ved tandlægebehandling. 2016; , https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2016/~/media/F5344E45B2FC48699B5C9F4D918DAB9B.ashx (Lokaliseret 21. oktober 2016)
Gå til toppen af siden...