Lokalanalgetika - injektion (Odontologisk medicinvejledning)

Revideret: 08.02.2017

Præparatvalg 

Valg af bedøvelsesmiddel afhænger af, hvilken procedure der skal udføres, lokale og generelle patientfaktorer. 

Lægemidler til injektion for lokalanalgesi i mundhulen er alle amidanalgetika, og der er forskel på anslagstid, virkningsvarighed og halveringstid, hvilket har betydning for præparatvalg i forskellige behandlingssituationer. Overordnet tales der om kortidsvirkende og langtidsvirkende præparater - se endvidere Lokalanalgetika

 

Præparater (korttidsvirkende) med tilsat vasokonstriktor: 

 • Mindsker den systemiske effekt af lokalanalgetika
 • Forlænger bedøvelsestiden
 • Nedsætter blødning i operationsfeltet (ved infiltation og intraligamentær procedure).

Lang virkningstid kan være at foretrække under lange behandlingsseancer og som forlængelse af den postoperative smertedækning. 

 

Langtidsvirkende lokalanalgetika anbefales ikke til børn eller andre patienter med risiko for selvinducerede blødtvævstraumer pga. bedøvelse (2372, 2373).  

Lokalanalgetika virker længst i blødt væv (2372, 2373)

Infektion i injektionsområdet (lavt vævs-pH) og hyperventilation (øget vævs-pH) kan nedsætte/kompromittere virkningen af lokalanalgetika. 

 

Behandlingsvejledning 

Lednings-, infiltrations- og intraligamentær analgesi er indiceret i forskellige behandlingssituationer, og fordele og ulemper må vurderes i hver situation. 

I journalen anføres præparat, dosis, administrationsteknik og behandlingsprocedure. 

Injektion må ikke være intravenøs, hvorfor der skal aspireres inden injektion. 

 

Instruktion for at undgå postoperativ traume af blødtvæv. 

 

Antikoagulationsbehandling (AK-, NOAK- og trombocytfunktionshæmmende behandling) 

Umiddelbart er der ikke grund til at pausere AK-, NOAK- eller trombocytfunktionshæmmende behandling ved tandekstraktion eller mindre orale kirurgiske indgreb(2774, 3026). Dog skal blødningsriskoen altid vurderes individuelt med særlig opmærksomhed på kombinationsbehandling. 

Såfremt INR < 3 (normalt terapeutisk niveau 2-3) er der ikke evidens for, at behandling med vitamin K-antagonister, fx warfarin, skal pauseres i forbindelse med tandekstraktioner og mindre kirurgiske indgreb(2374, 2774). Se endvidere Vitamin K-antagonister. 

For at opnå hæmostase anbefales postoperativ anvendelse af tranexamsyre, enten som tranexamsyre vædet tamponer eller mundskyl med 5% tranexamsyreopløsning, ved ekstraktioner og mindre orale kirurgiske indgreb .  

 

Maksimaldosis 

Viden om maksimaldosis for lokalanalgetika og vasokonstriktor forudsættes. 

 

Generelle retningslinjer for voksne: 

 • Lokalanalgetika uden vasokonstriktor: 200 mg
 • Lokalanalgetika med vasokonstriktor: 500 mg
 • Adrenalin/noradrenalin: 100 mikrogram

 

Børn: 

Dosisreduktion beregnes ud fra alder: 

Børnemaksimaldosis - Odont vejl 


Dette er gældende for både lokalanalgetika og vasokonstriktor 

 

Maksimal anbefalet dosis beregnet ud fra vægt  

 • Lidocain:
  • uden vasokonstriktor: 4,4 mg/kg
  • med vasokonstriktor: 7 mg/kg
 • Mepivacain uden eller med vasokontriktor: 6,6 mg/kg
 • Prilocain uden eller med vasokonstriktor: 8,0 mg/kg
 • Bupivacain med vasokontriktor: 2,0 mg/kg
 • Articain med vasokonstriktor: 7,0 mg/kg

 

Kontraindikationer 

 • Katekolaminer og tyrotoksikose, ukontrolleret svær hypertension, svær hjertesygdom
 • Katekolaminer og samtidig eller nylig afsluttet behandling med tricykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere
 • Methæmoglobinæmi
 • Porfyri.

 

Forsigtighed 

 • Patienter med koagulationsforstyrrelser, fx blødersygdom og antikoagulationsbehandling (AK-behandling).
 • Patienter med hjerte-karsygdomme.
 • Iskæmisk nekrose ved anvendelse af vasokonstriktor, særligt i væv med dårlig karforsyning, fx strålepåvirket væv .
 • Neurotoksicitet ved anvendelse af høje lokalanalgetikakoncentrationer (4%) .

 

Interaktioner 

 • Interaktionsrisiko skal altid vurderes (både for lokalanalgetika og vasokonstriktor), se præparatbeskrivelserne og interaktionsdatabasen.dk.

 

Præparater

Indholdsstof Navn Firmanavn Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Carbocain-Adrenalin® AstraZeneca
Citanest Dental Octapressin® Dentsply
Dentocaine Inibsa
Lidocain "Accord" Accord
Lidokain "Mylan" Mylan Hospital
Lidoplyin Dental Adrenalin Parallelimport
Marcain® AstraZeneca
Marcain-Adrenalin® AstraZeneca
Marcaine Parallelimport
Scandonest® Septodont
Scandonest®-Adrenalin Septodont
Septanest Septodont
Septocaine Septodont
Xion® Inibsa
Xylocain® AstraZeneca
Xyloplyin Dental Adrenalin Dentsply
 

Referencer

2372. Becker DE, Reed KL. Local anesthetics: Review of Pharmacological Considerations. Anesth Prog. 2012; 59:90-101, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22822998 (Lokaliseret 17. marts 2017)
2373. American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on Use of Local Anesthesia for Pediatric Dental Patients. 2015; , http://www.aapd.org/media/policies_guidelines/g_localanesthesia.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)
2374. IRF. Lægemiddelspørgsmål: Skal den antitrombotiske behandling pauseres ved tandkirurgi? 28. november 2013. 2013; , http://www.irf.dk/dk/laegemiddelspoergsmaal/skal_den_antitrombotiske_behandling_pauseres_ved_tandkirurgi-.htm (Lokaliseret 3. juni 2016)
2774. Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase. Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling. Retningslinjer 2016. 2016; 3. udgave, http://www.dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf (Lokaliseret 14. juni 2017)
2775. Malamed SF. Handbook of local anesthesia. Maximum recommended doses of local anesthetics. Elsevier. 2013; 6th edition:55, https://elsevier.ca/product.jsp?isbn=9780323074131#keyfeatures (Lokaliseret 15. juni 2016)
3026. Schreuder WH, Peacock ZS. Antiplatelet therapy and exodontia. J Am Dent Assoc. 2015; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26514891 (Lokaliseret 8. februar 2017)
Gå til toppen af siden...