Kyskhedstræ, frugt

Revideret: 07.04.2016

Indledning 

Drogen består af bærrene fra kyskhedstræet Vitex agnus-castus. Ekstrakt af bærrene indeholder flavonoider, diterpener og glykosider. Aktive indholdsstoffer er ikke sikkert identificeret, men diterpener har in vitro dopaminerg aktivitet via binding til dopamin-D2-receptorer og kan derved hæmme prolaktinsekretionen. 

 

Anvendelse 

Naturlægemiddel til lindring af lettere besvær i dagene op til menstruationen (præmenstruelle symptomer). 

 

Evidens for virkning 

Der er ikke tilstrækkelig evidens for effekt. 

En systematisk gennemgang af 12 kontrollerede studier af virkning af vitex på præmenstruelt syndrom (8 studier), præmenstruel dysfori (2 studier) og latent hyperprolaktinæmi (2 studier) kunne konkludere, at undersøgelserne understøttede en symptomlindrende virkning. Der var dog metodologiske svagheder i mange af studierne, fx små populationer, inklusion af perimenopausale kvinder og brug af forskellige effektvariable. Dosis i undersøgelserne var på ca. 40 mg tørret frugtekstrakt dgl. 

 

Bivirkninger 

Bivirkninger er milde og sjældne (< 1%), og har inkluderet hovedpine, urticaria, gastro-intestinale gener og acne. 

 

Interaktioner 

Der må forventes interaktion med dopamin-agonister. 

 

Bloddonor 

Donor må gerne donere blod, hvis hun tager kyskhedstræ i den mængde (eller mindre), som anbefales på pakningen.  

 

Yderligere information 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der adgang til en database, der indeholder produktresumeer for alle registrerede naturlægemidler, se Produktresumé - naturlægemidler

Referencer

2130. van Die MD, Burger HG, Teede HJ et al. Vitex agnus-castus extracts for female reproductive disorders: A systematic review of clinical trials. Planta Med. 2013; 79:562-75, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23136064 (Lokaliseret 3. juni 2016)
 
Gå til toppen af siden...