Guar galactomannan

Revideret: 07.04.2016

Indledning 

Består af den pulveriserede endosperm fra frøene af Cyamopsis tetragonoloba, som hovedsageligt består af guar galactomannan. Guar er vandopløseligt og geldannende (også benævnt opløseligt kostfiber i modsætning til hvedeklid og andre klidtyper, som er uopløselige i vand). Vandopløselige fibre, som ud over guar galactomannan også omfatter pektin, β-glukan og psyllium, fermenteres delvis af tarmens bakterier til kortkædede fedtsyrer, der hæmmer syntesen af fedtsyrer i leveren. Opløselige fibre reducerer desuden kolesteroloptagelsen og øger det fækale tab af galdesyrer. Opløselige fibres geldannende effekt nedsætter nedbrydningshastighed af stivelse i føden og absorptionen af glukose og dermed det postprandiale glukose- og insulinrespons. 

 

Anvendelse 

  • Naturlægemiddel ved hyperkolesterolæmi som supplement til diæt.
  • Naturlægemiddel ved hyperglykæmi som supplement til diæt og motion.

 

Evidens for virkning 

Der er god evidens for effekt på de anvendte indikationer. 

En metaanalyse af 67 kontrollerede studier af effekten af isolerede opløselige fibre, heraf 18 studier, der inkluderede guar, viste signifikante reduktioner af total-kolesterol på 0,045 mmol/l og af LDL-kolesterol på 0,057 mmol/l pr. gram indtaget fiber. Der fandtes ingen forskel i effekten af de forskellige fibertyper på blodlipider. 

 

Flere randomiserede undersøgelser har vist, at guar galactomannan (og andre vandopløselige fibre) som tilskud eller inkorporeret i føden kan nedsætte det postprandiale glukose- og insulinrespons hos patienter med og uden diabetes mellitus

 

Bloddonor 

Donor må gerne donere blod, hvis han/hun tager guar galactomannan i den mængde (eller mindre), som anbefales på pakningen.  

 

Yderligere information 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der adgang til en database, der indeholder produktresumeer for alle registrerede naturlægemidler, se Produktresumé - naturlægemidler

Referencer

2123. Brown L, Rosner B, Willett WW et al. Cholesterol-lowering effects of dietary fiber: a meta-analysis. Am J Clin Nutr. 1999; 69:30-42, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9925120 (Lokaliseret 3. juni 2016)
 
2124. Mann J. Dietary fibre and diabetes revisited. Eur J Clin Nutr. 2001; 55:919-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11641739 (Lokaliseret 3. juni 2016)
 
Gå til toppen af siden...