Naturlægemidler

Revideret: 07.04.2016

Echinacea Purpurea 

 

Naturlægemidler er lægemidler, som består af naturligt forekommende aktive indholdsstoffer i koncentrationer, som ikke er væsentligt større end i naturen. Naturlægemidler er godkendt af og skal registreres i Lægemiddelstyrelsen. For at et naturlægemiddel kan opnå en markedsføringstilladelse, kræves det bl.a., at der foreligger en gennemgang af den vigtigste faglitteratur, der viser, at den foreslåede indikation er velkendt og velbeskrevet. Dette krav behøver ikke at omfatte klinisk kontrollerede undersøgelser. Flere naturlægemidler har aldrig været afprøvet i klinisk kontrollerede undersøgelser, hvorfor deres plads i sygdomsbehandlingen er usikker. Ved godkendelse får hvert naturlægemiddel et nummer (MT-nummer), der skal stå på etiketten. 

 

Mange af de registrerede naturlægemidler er kombinationsprodukter (indeholdende flere droger). I de enkelte underafsnit følger en nærmere beskrivelse af de registrerede naturlægemidler, for kombinationspræparaterne med udgangspunkt i formodentligt aktiv droge. To kombinationspræparater indeholder adskillige plantedroger (Padma® 28 og Sinova, Sinupret, Sinux) og omtales derfor under deres produktnavn. 

 

Naturlægemidler kan - trods deres tillidsvækkende navn - medføre bivirkninger, undertiden er alvorlige bivirkninger beskrevet (2092), ligesom man må være opmærksom på, at interaktioner med almindelige lægemidler også kan forekomme (2090) (2091). Lægen bør derfor ved evaluering af lægemidler også spørge ind til brug af naturlægemidler. 


På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der adgang til en database, der indeholder produktresumeer for alle registrerede naturlægemidler, se Produktresumé - naturlægemidler

Referencer

2090. Gurley BJ. Pharmacokinetic herb-drug interactions (part 1): Origins, mechanisms, and the impact of botanical dietary supplements. Planta Med. 2012; 78:1478-89, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22322396 (Lokaliseret 2. juni 2016)

 

2091. Gurley BJ, Fifer EK, Gardner Z. Pharmacokinetic herb-drug interactions (part 2): Drug interactions involving popular botanical dietary supplements and their clinical relevance. Planta Med. 2012; 78:1490-514, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22565299 (Lokaliseret 2. juni 2016)

 

2092. Posadzki P, Watson LK, Ernst E. Adverse effects of herbal medicines: an overview of systematic reviews. Clin Med. 2013; 13:7-12, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23472485 (Lokaliseret 2. juni 2016)

 
Gå til toppen af siden...