Cystadrops

S01XA21
 
 

Øjenmiddel mod aflejring af cystinkrystaller i hornhinden. 

Anvendelsesområder

Behandling af aflejringer af cystinkrystaller i hornhinden hos voksne og børn over 2 år med cystinose

 

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til cystinose.  

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 3,8 mg mercaptamin (som cysteamin). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 2 år 

 • 1 dråbe i hvert øje 4 gange dgl. i intervaller på mindst 4 timer. Denne dosis må ikke overskrides.
 • Dosis kan nedsættes progressivt til 1 dråbe i hvert øje 1 gang dgl. afhængigt af effekt. Behandlingen må dog ikke seponeres.

 

Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn < 2 år.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller indholdsstofferne. 

Forsigtighedsregler

 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser skal fjernes inden administration af øjendråberne og patienten bør vente mindst 15 minutter, før kontaktlinserne genindsættes.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på applikationsstedet  (primært sammenklistrede øjenlåg og –vipper).
Korneal uklarhed, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Tåreflåd, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjensmerter.
Almindelige (1-10%) Ubehag efter instillation.
Blefaritis, Synsforstyrrelser, Øjenlågsirritation, Øjenlågsødem, Øjentørhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneaerosion*.

* Benzalkoniumchlorid kan medføre punktformet keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse.  

Interaktioner

Der er ikke udført interaktionsstudier. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Den systemiske tilgængelighed er ikke undersøgt efter okulær administration. Den skønnes meget lav og lokal dosis er 0,4% af en oral dosis. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Den systemiske tilgængelighed hos et ammet barn skønnes umålelig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Cysteamin reducerer ophobning af cystinkrystaller i hornhinden, idet stoffet konverterer cystin til cystein og cystein-cysteaminblandede disulfider. 

Farmakokinetik

Cysteamins farmakokinetik er ikke undersøgt efter administration i øjnene hos mennesker. 

Systemisk absorption ikke kan udelukkes, men den anbefalede daglige okulære dosis af cysteamin er kun ca. 0,4 % af den højeste anbefalede daglige dosis af oral cysteamin.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Se medfølgende brugsvejledning vedr. klargøring af flasken og påsætning af pipette.
 • Derefter bør pipetteflasken opbevares ved stuetemperatur for at lette drypning i øjnene.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Efter åbning:
  • Kan opbevares i højst 7 dage ved temperaturer under 25°C beskyttet mod lys.
  • ikke opbevares i køleskab.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Oftal.Pædi) øjendråber, opløsning 3,8 mg/ml 382318
5 ml
11.359,45
 
 

Revisionsdato

2018-05-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...