Isomex®

C01DA14
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af angina pectoris

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 30 mg isosorbidmononitrat. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 30 mg 1 gang dgl.
 • Dernæst sædvanligvis 60 mg 1 gang dgl.
 • Ved behov kan dosis øges til 120 mg 1 gang dgl.

 

Bemærk 

 • Depottabletter skal synkes hele.
 • De må ikke tygges eller knuses.
 • Matriksen i depottabletterne kan i nogle tilfælde udskilles i tabletlignende form med fæces.

Kontraindikationer

 • Konstriktiv pericarditis
 • Pericardial tamponade
 • Anvendelse af fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Forsigtighedsregler

 • Anæmi
 • Hypertyroidisme
 • Hypotension med eller uden andre shocktegn
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Aortastenose
 • Mitralstenose
 • Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
 • For at modvirke toleransudvikling bør der kun indtages 1 dosis pr. døgn.

Bivirkninger

Initialt kortvarig pulserende hovedpine, rødme i ansigtet og svimmelhed, som ofte forsvinder ved fortsat behandling.
Almindelige (1-10%) Kvalme.
Hypotension, Takykardi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Synkope.
Ikke kendt Ortostatisk hypotension.

Interaktioner

Sildenafil, tadalafil og vardenafil forstærker den hypotensive virkning af nitrater. Må ikke anvendes samtidigt.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Nitrater øger myokardiets gennemblødning og fører til et fald i hjertets iltbehov på grund af perifer vasodilatation med reduktion i såvel pre- som afterload. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen. 
 • Biotilgængelighed ca. 90%. 
 • Ingen nedbrydning ved første passage gennem leveren.
 • Metaboliseres i leveren til isosorbid.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer, noget længere hos ældre. 
 • Udskilles gennem nyrerne som glucuronider af isosorbid og isosorbidmononitrat.
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum (ca. 10 timer).
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 4 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Tilskud

Klausuleret tilskud ved angina pectoris. 

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 439888
98 stk. (blister)
193,15 2,76

Substitution

depottabletter 30 mg
Imdur Navamedic AB, Isosorbidmononitrat, depottabletter 30 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  30 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 13
depottabletter 30 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-09-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...