Cyclogyl®

S01FA04
 
 

Anvendelsesområder

 • Oftalmoskopi
 • Skiaskopi (objektiv refraktionsundersøgelse, evt. i kombination med fenylefrin)
 • Supplement til sædvanlig pupildilatation ved iritis (løsning af synekier)
 • Anvendes i tilfælde, hvor der ønskes pupildilatation ledsaget af kortest mulig akkommodationslammelse.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning 1%. 1 ml indeholder 10 mg cyclopentolat-hydrochlorid. 

Doseringsforslag

Oftalmoskopi 

 

Voksne 

 • 1 dråbe 30 min. før undersøgelsen.

 

Bemærk: 

 • Sikkerhed og virkning vedr. behandling af børn er ikke klarlagt. Anbefales ikke til børn.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.
 • Ved anvendelse sammen med andre øjenpræparater skal der være mindst 5 minutters interval mellem instillation af de enkelte præparater. Øjensalve skal påføres til sidst.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Fladt forreste kammer eller snæver kammervinkel med risiko for akut glaukom.
 • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Anvendelse hos patienter, som tidligere har haft en kraftig systemisk reaktion på atropin.
 • Der er forekommet cyclopentolat-inducerede psykotiske reaktioner og adfærdsforstyrrelser samt andre CNS-forstyrrelser hos voksne og børn med øget modtagelighed over for antikolinerge lægemidler (inkl. for tidligt fødte, spædbørn, små børn eller børn med Downs syndrom, spastisk parese, hjerneskader eller kendt epilepsi).
 • Da cyclopentolat medfører forhøjet intraokulært tryk, skal risikoen for udiagnosticeret glaukom tages i betragtning og undersøges fx hos ældre patienter.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Kan medføre døsighed, sløret syn og lysfølsomhed, hvorfor kørsel eller betjening af farlige maskiner bør undgås, indtil synet er normaliseret igen.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Temperaturstigning.
Obstipation.
Takykardi.
Excitation, Hallucinationer, Konfusion, Uro.
Erytem.
Akkommodationsbesvær, Fotofobi, Sløret syn, Øjensmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Bevidsthedspåvirkning.
Corneaerosion*.
Meget sjældne (< 0,01%) Psykose.
Ikke kendt Gangforstyrrelser, Hukommelsesbesvær, Somnolens, Svimmelhed.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

 

Systemisk virkning kan forekomme, bl.a. med udvikling af psykose. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad.  


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Cyclopentolat er et hurtigt virkende mydriatikum og cycloplegium (paralyse af den ciliære muskel og akkomodationsbesvær). 

Farmakokinetik

 • Maksimal virkning opnås i løbet af 0,5-1 time.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.
 • Absorberes systemisk efter topikal administration.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 1%
Borsyre  (E284) : øjendråber, opløsning 1%
Andre:
Dinatriumedetat : øjendråber, opløsning 1%
Kaliumchlorid : øjendråber, opløsning 1%
Natriumcarbonat : øjendråber, opløsning 1%
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 1%

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 1% 120022
10 ml
118,35
(B) øjendråber, opløsning 10 mg/g  (Orifarm) 576834
10 ml
118,35
 
 

Revisionsdato

2017-12-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. oktober 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...