Bicalutamid "Sandoz"

L02BB03
 
 
Artificielt, specifikt antiandrogen uden steroidstruktur. Anilidderivat.

Anvendelsesområder

 • Tabletter 50 mg. Avanceret prostatacancer i kombination med GnRH-analogbehandling eller kirurgisk kastration.
 • Tabletter 150 mg. Lokaliseret og lokal avanceret prostatacancer enten alene eller i kombination med anden behandling.

  

Bicalutamid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg eller 150 mg bicalutamid. 

Doseringsforslag

Avanceret prostatacancer 

50 mg 1 gang dgl. Behandlingen bør påbegyndes samtidig med behandling med GnRH-analog eller kirurgisk kastration. 


Lokaliseret og lokal prostatacancer 

150 mg 1 gang dgl. i mindst 2 år. 

Forsigtighedsregler

 • Moderat til stærkt nedsat leverfunktion pga. øget akkumulering. Leverfunktionen bør kontrolleres løbende under behandlingen.
 • Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med bicalutamid påbegyndes.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation.
Ødemer.
Anæmi.
Brystspænding, Gynækomasti, Hedeture.
Svimmelhed.
Hududslæt.
Hæmaturi.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Vægtøgning.
Dyspepsi, Flatulens, Forhøjede levertransaminaser, Hepatotoksicitet, Icterus.
Hjerteinsufficiens, Myokardieinfarkt.
Depression, Søvnighed.
Alopeci, Hudkløe, Hypertrikose, Tør hud.
Erektil dysfunktion, Nedsat libido.
Ikke almindelige (0,1-1%) Interstitiel lungesygdom.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Sjældne (0,01-0,1%) Leverinsufficiens.
Fotosensibilitet.
Ikke kendt Forlænget QT-interval.

Hedeture, brystømhed og gynækomasti kan reduceres ved samtidig kastration. Brystømhed og gynækomasti kan delvist forebygges eller lindres af en strålebehandling mod brystvævet. 

Interaktioner

 • Kombinationer med lægemidler, som er kendt for at forlænge QT-intervallet, eller lægemidler, som kan inducere torsades de pointes, såsom antiarytmika af klasse III (fx dronedaron, sotalol og amiodaron), methadon, moxifloxacin og antipsykotika, skal vurderes nøje.
 • Bicalutamid kan potensere virkningen af coumarinderivater (fx warfarin).

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer målcellens optagelse af eller binding af androgen.

Farmakokinetik

 • Efter oral indgift af 50 mg nås maksimal plasmakoncentration af den virksomme R-enantiomer efter 24-30 timer.
 • S-enantiomeren, som er inaktiv, metaboliseres hurtigt og udgør kun ca. 1% af plasmakoncentrationen ved steady state-plasmakoncentration.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive glucuronider.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 uge.
 • Den aktive R-enantiomer kumuleres i organismen, og ved gentagen indgift af 50 mg nås steady state-plasmakoncentration på 9 mikrogram/ml i løbet af ca. 12 uger, steady state-plasmakoncentration efter 150 mg er 22 mikrogram/ml.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 150 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg 198287
100 stk. (blister)
187,45 1,87
(A) filmovertrukne tabletter 150 mg 136315
30 stk. (blister)
587,20 6,52
(A) filmovertrukne tabletter 150 mg 197015
100 stk. (blister)
1.565,50 5,22

Substitution

filmovertrukne tabletter 50 mg
Bicalutamid "Orion" Orion Pharma, Bicalutamid, filmovertrukne tabletter 50 mg
Bicalutamide "Teva" TEVA, Bicalutamid, filmovertrukne tabletter 50 mg
 
filmovertrukne tabletter 150 mg
Bicalutamide "Teva" TEVA, Bicalutamid, filmovertrukne tabletter 150 mg
Casodex AstraZeneca, Bicalutamid, filmovertrukne tabletter 150 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,1 x 11,1
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...