Differine

Udgået: 18.12.2017
D10AD03
 
 

Hudmiddel mod acne. Retinoidlignende middel

Anvendelsesområder

Acne vulgaris, hvor komedoner, papler og pustler er dominerende. 

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 1 mg adapalen. 

Gel. 1 g indeholder 1 mg adapalen. 

Doseringsforslag

Appliceres 1 gang dgl. før sengetid på ren og tør hud. 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn under 12 år. 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

Bør ikke komme i kontakt med slimhinder, læderet hud (sår og hudafskrabninger), solskoldet eller eksematøs hud eller anvendes hos patienter med udbredt svær acne på grund af den lokalirriterende virkning. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Brændende fornemmelse i huden, Erytem, Hudirritation, Tør hud.
Ikke almindelige (0,1-1%) Eksfoliativ dermatitis, Fotosensibilitet, Kontaktdermatitis.
Ikke kendt Smerter  (i huden).

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er ingen data for lokal anvendelse af adapalen, men for lokale retinoider er der data for 550 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 
Da retinoider ved oral anvendelse er teratogene, bør også lokalbehandling undgås og seponeres ved indtrådt graviditet. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Adapalen bindes specifikt til retinoidreceptorer i keratinocytternes cellekerne. Normaliserer differentieringen af follikulære epitelceller og nedsætter herved dannelsen af mikrokomedoner. Adapalen har endvidere antiinflammatorisk effekt.

Farmakokinetik

Absorberes i ringe grad fra intakt hud. Systemisk virkning efter kutan applikation er ikke set.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : creme 1 mg/g  (Paranova Danmark)
Andre:
Propylenglycol : gel 1 mg/g  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 1 mg/g  (Paranova Danmark) 112450
60 g
Udgået 18-12-2017
(B) gel 1 mg/g  (Paranova Danmark) 507108
60 g
Udgået 18-12-2017
 
 

Revisionsdato

2017-12-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...