Amlodistad

C08CA01
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Middel mod angina pectoris. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg eller 10 mg (delekærv) amlodipin (som besilat). 

Doseringsforslag

Voksne med angina eller hypertension 

 • Initialt. 5 mg 1 gang dgl. stigende til maksimalt 10 mg 1 gang dgl.

  

Børn (6-17 år) med hypertension 

 • Initialt. 2,5 mg 1 gang dgl. stigende til 5 mg 1 gang dgl., hvis målet for blodtrykssænkning ikke nås inden 4 uger.

 

Bemærk 

Der er ingen data vedr. børn < 6 år. 

Kontraindikationer

 • Svær hypotension
 • Obstruktion af venstre ventrikels udløbskanal
 • Shock
 • Ustabil hjerteinsufficiens efter akut myokardieinfarkt.

Forsigtighedsregler

 • Svær hjerteinsufficiens
 • Nedsat leverfunktion
 • Dosisøgning til ældre.

Bivirkninger

Bivirkningerne er oftest milde, forbigående og dosisafhængige.
Meget almindelige (> 10%) Ødemer.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Ankelødemer, Ansigtsrødme, Dyspnø, Palpitationer.
Muskelkramper.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnighed.
Synsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Smerter.
Arytmier, Bradykardi, Hypotension.
Gynækomasti.
Artralgi, Rygsmerter.
Angst, Depression, Humørforstyrrelser, Hypæstesi, Paræstesier, Synkope, Tremor.
Alopeci, Purpura.
Impotens, Vandladningsbesvær.
Tinnitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Konfusion.
Meget sjældne (< 0,01%) Gingival hyperplasi, Hepatitis, Pancreatitis.
Myokardieinfarkt, Vasculitis.
Leukopeni, Trombocytopeni.
Hyperglykæmi.
Perifer neuropati, Øget muskeltonus.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Stevens-Johnsons syndrom.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Ikke kendt Ekstrapyramidale gener.

Interaktioner

 • Ved samtidig behandling med simvastatin, bør dosis af simvastatin ikke overstige 20 mg pga. risiko for bl.a. myopati.
 • Diltiazem hæmmer metabolismen af amlodipin sandsynligvis via CYP3A4, idet plasmakoncentrationen forhøjes med ca. 50%, og virkningen af amlodipin øges. Samme effekt kan forventes med stærke inhibitorer af CYP3A4 (fx itraconazol, HIV-proteasehæmmere).
 • Indtagelse af grapefrugtjuice bør undgås pga. stigning i AUC for amlodipin.
 • Naturlægemidler indeholdende perikon og andre CYP3A4 inducerende stoffer (fx rifampicin) kan forventes at medføre en reduceret plasmakoncentration af amlodipin.
 • Ved nyretransplanterede patienter er der observeret øget koncentration af ciclosporin ved samtidig behandling med amlodipin, og dosis af ciclosporin bør monitoreres.
 • Amlodipin kan øge eksponeringen af tacrolimus, og ved samtidig behandling tilrådes dosisjustering af tacrolimus efter behov.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for under 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Den antihypertensive virkning skyldes en direkte afslappende effekt på karvæggenes glatte muskulatur. Reducerer desuden den samlede iskæmiske belastning ved at dilatere de perifere arterioler, hvorved den samlede perifere modstand reduceres. Da hjertefrekvensen forbliver stabil, nedsættes det myokardielle energiforbrug og iltbehov.

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen, men undergår førstepassage-metabolisme i leveren. 
 • Biotilgængelighed 64-80%. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 6-12 timer.
 • Fordelingsvolumen ca. 21 l/kg.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 35-50 timer.
 • Mindre end 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Steady state-plasmakoncentration opnås inden for 7-8 dage. 
 • Virkningsvarighed mindst 24 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 058519
30 stk. (blister)
31,85 1,06
(B) tabletter 5 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 531471
100 stk. (blister)
41,10 0,41
(B) tabletter 10 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 432833
30 stk. (blister)
43,80 0,73
(B) tabletter 10 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 143359
100 stk. (blister)
37,40 0,19

Substitution

tabletter 5 mg
Amlodipin "Actavis" Actavis, Amlodipin, tabletter 5 mg
Amlodipin "Aurovitas" Orion Pharma, Amlodipin, tabletter 5 mg
Amlodipin "Krka" KRKA, Amlodipin, tabletter 5 mg
Amlodipin "Sandoz" Sandoz, Amlodipin, tabletter 5 mg
Amlodipin "Teva" TEVA, Amlodipin, tabletter 5 mg
Norvasc Pfizer, Amlodipin, tabletter 5 mg
 
tabletter 10 mg
Amlodipin "Actavis" Actavis, Amlodipin, tabletter 10 mg
Amlodipin "Aurovitas" Orion Pharma, Amlodipin, tabletter 10 mg
Amlodipin "Krka" KRKA, Amlodipin, tabletter 10 mg
Amlodipin "Sandoz" Sandoz, Amlodipin, tabletter 10 mg
Amlodipin "Teva" TEVA, Amlodipin, tabletter 10 mg
Norvasc Pfizer, Amlodipin, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,5 x 10,5
tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-04-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...