Cefepim "MIP"

J01DE01
 
 

Anvendelsesområder

Alvorlige infektioner forårsaget af cefepimfølsomme bakterier, fx: 

  

 • Voksne og børn > 12 år med legemsvægt ≥ 40 kg
  • Komplicerede intraabdominale infektioner
  • Komplicerede urinvejsinfektioner
  • Peritonitis ved CAPD-dialyse
  • Pneumoni.

 • Voksne
  • Akutte galdevejsinfektioner.

 • Børn > 2 mdr. med legemsvægt ≤ 40 kg
  • Bakteriel meningitis 
  • Febril neutropeni
  • Komplicerede urinvejsinfektioner
  • Pneumoni.

  

Bør kombineres med andre antibakterielle midler, fx aminoglykosid, ved høj risiko for alvorlige infektioner, fx efter nylig knoglemarvstransplantation. 

  

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika).  

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g eller 2 g cefepim (som dihydrochlorid). 

Doseringsforslag

0,  

Alder/vægt 

Infektion 

Dosering 

Voksne og børn 

med legemsvægt > 40 kg 

(> ca. 12 år) 

 • Akutte galdevejsinfektioner
 • Bakteriæmi
 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Pneumoni

2 g i.v. 

hver 12. time 

 • Febril neutropeni
 • Komplicerede intraabdominale infektioner

2 g i.v. 

hver 8. time 

Børn > 2 mdr. 

med legemsvægt ≤ 40 kg 

 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Pneumoni

50 mg/kg i.v. 

hver 8.-12. time i 10 dage 

 • Bakteriel meningitis
 • Bakteriæmi
 • Febril neutropeni

50 mg/kg i.v. 

hver 8. time i 7-10 dage 

Børn 1-2 mdr. 

 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Pneumoni

30 mg/kg i.v. 

hver 8.-12. time i 10 dage 

 • Bakteriel meningitis
 • Bakteriæmi
 • Febril neutropeni

30 mg/kg i.v. 

hver 8. time i 7-10 dage 

 

Nedsat nyrefunktion 

Alder/vægt 

Infektion 

Dosering 

 

 

GFR >50 ml/min. 

GFR 30-50 ml/min. 

GFR 11-29 ml/min. 

GFR ≤10 ml/min. 

Voksne og børn 

med legemsvægt 

> 40 kg 

(> ca. 12 år) 

 • Akutte galdevejsinfektioner
 • Bakteriæmi
 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Pneumoni

2 g i.v. 

hver 12. time 

2 g i.v. 

hver 24. time 

1 g i.v. 

hver 24. time 

0,5 g i.v. 

hver 24. time 

 • Febril neutropeni
 • Komplicerede intraabdominale infektioner

2 g i.v. 

hver 8. time 

2 g i.v. 

hver 12. time 

2 g i.v. 

hver 24. time 

1 g i.v. 

hver 24. time 

Børn > 2 mdr. 

med legemsvægt 

≤ 40 kg 

 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Pneumoni

50 mg/kg i.v. 

hver 12. time 

50 mg/kg i.v. 

hver 24. time 

25 mg/kg i.v. 

hver 24. time 

12,5 mg/kg i.v. 

hver 24. time 

 • Bakteriel meningitis
 • Bakteriæmi
 • Febril neutropeni

50 mg/kg i.v. 

hver 8. time 

50 mg/kg i.v. 

hver 12. time  

50 mg/kg i.v. 

hver 24. time  

25 mg/kg i.v. 

hver 24. time  

Børn 1-2 mdr. 

 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Pneumoni

30 mg/kg i.v. 

hver 12. time 

30 mg/kg i.v. 

hver 24. time 

15 mg/kg i.v. 

hver 24. time 

7,5 mg/kg i.v. 

hver 24. time 

 • Bakteriel meningitis
 • Bakteriæmi
 • Febril neutropeni

30 mg/kg i.v. 

hver 8. time 

30 mg/kg i.v. 

hver 12. time 

30 mg/kg i.v. 

hver 24. time 

15 mg/kg i.v. 

hver 24. time 

Dialyse 

 • Hæmodialyse
  • Initialdosis 0,5 g dgl., dog 1 g dgl. ved febril neutropeni.
  • På dialysedage indgives cefepim efter afsluttet dialyse.
 • CAPD (peritonealdialyse)
  • 1 g hver 48. time ved alvorlige infektioner.
  • 2 g hver 48. time ved meget alvorlige infektioner.

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Indgivelse 

 

Behandlingsvarighed 

 • 7-14 dage.

Forsigtighedsregler

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Positiv Coombs' test.
Almindelige (1-10%) Flebitis ved indstiksstedet, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin.
Anæmi, Eosinofili, Forlænget aktiveret tromboplastintid, Forlænget prothrombintid.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Colitis, Oral candidiasis, Pseudomembranøs colitis.
Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Erytem.
Vaginitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter.
Dyspnø.
Kramper, Paræstesier, Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion, Candidiasis.
Ikke kendt Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Blødning, Hæmolytisk anæmi.
Bevidsthedstab, Encefalopati, Hallucinationer, Koma, Konfusion, Myokloni.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Nyresvigt.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen specifikke data for cefepim. Cefalosporiner udskilles typisk i lav mængde i modermælken, og bivirkninger er typisk milde og sjældne. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Cefepim hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Cefepim har effekt over for:
   • Grampositive bakterier, fx:
    • Staphylococcus aureus (meticillinfølsomme)
    • Streptococcus pneumoniae (inkl. penicillinresistente stammer)
    • Streptococcus pyogenes
   • Gramnegative bakterier, fx:
    • Citrobacter freundii
    • Enterobacter aerogenes
    • Escherischia coli
    • Haemophilus influenzae
    • Klebsiella pneumoniae
    • Klebsiella oxytoca
    • Moraxella catarrhalis
    • Morganella morganii
    • Proteus mirabilis
    • Proteus vulgaris
    • Serratia liquefaciens
    • Serratia marcescens.

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4-7 efter opløsning. 

  

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • 1 g eller 2 g pulver opløses i 10 ml sterilt vand, isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske under forsigtig rystning af hætteglasset.
 • Brugsfærdig injektionsvæske gives som langsom i.v. injektion over 3-5 minutter, enten direkte i en vene eller direkte i kanylen på et infusionssystem med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Tilberedning af injektionsvæske, se ovenfor.
 • Beregnet mængde injektionsvæske overføres til isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske til et slutvolumen på 40-50 ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.
 • Brugsfærdig infusionsvæske gives som i.v. infusion over ca. 30 minutter.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må kun blandes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektions- eller infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 2 timer ved 25°C og 24 timer i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.
 • Kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g 036133
10 stk.
1.281,60 256,32
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2 g 450418
10 stk.
2.471,30 247,13
 
 

Revisionsdato

2018-11-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...