Bricanyl®

Bricanyl Retard, Bricanyl Turbuhaler
R03AC03, R03CC03
 
 

Sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel. 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Bricanyl® Retard, depottabletter. 1 depottablet indeholder 5 mg eller 7,5 mg terbutalinsulfat.
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg terbutalinsulfat.
Bricanyl® Turbuhaler®, inhalationspulver. 1 dosis indeholder: 

 • 0,25 mg terbutalinsulfat svarende til en afgivet dosis ved inhalation på 0,2 mg.
 • 0,5 mg terbutalinsulfat svarende til en afgivet dosis ved inhalation på 0,4 mg.

Doseringsforslag

Oralt 

 • Depottabletter
  • Voksne og børn > 12 år. Vedligeholdelsesdosis. 7,5 mg 2 gange dgl.
  • Børn 6-12 år. Vedligeholdelsesdosis. 5 mg 2 gange dgl.
  • Bemærk: Depottabletter kan ikke anvendes til børn under 6 år. Depottabletterne skal synkes hele. Matriksen i depottabletterne kan i nogle tilfælde udskilles i tabletlignende form med fæces.

 

Parenteralt 

 • Astma eller anden bronkospasme
  • Voksne. 0,25 mg (0,5 ml) s.c. eller langsomt i.v. op til 4 gange dgl. Sværere tilfælde. 0,5 mg (1 ml).
  • Børn. 5-10 mikrogram/kg legemsvægt s.c. eller langsomt i.v. (0,1-0,2 ml/10 kg legemsvægt) op til 4 gange i døgnet.


Lokalt 

 • Inhalationspulver i Turbuhaler®
  • Voksne og børn > 12 år. Akut bronkospasme. Individuelt, sædvanligvis 0,5 mg efter behov. I svære tilfælde op til 1,5 mg efter behov. Der bør højst tages 6 mg i døgnet.
  • Børn 3-11 år. Individuelt, 0,25-0,5 mg efter behov. I svære tilfælde op til 1 mg efter behov. Der bør højst tages 4 mg i døgnet. Inhalation via Turbuhaler® kan anvendes af de fleste børn > 5-7 år. Nogle børn mellem 3 og 5 år kan benytte Turbuhaler®.
  • Bemærk: Bør kun bruges ved behov og ikke i fast dosering. Film med instruktion i brugen af inhalatoren kan ses under "Instruktioner".

Instruktioner

 

 

Forsigtighedsregler

 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
 • Diabetes mellitus (β2-agonister kan øge risikoen for hyperglykæmi)
 • Patienter med øget risiko for udvikling af hypokaliæmi (fx ved hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika)
 • Virker kardilaterende og kan derfor fremkalde en kraftigere blødning under operation. En β-blokker kan hæmme dette.

Bivirkninger

De fleste bivirkninger er dosisafhængige og optræder ofte kun i begyndelsen af behandlingen. Bivirkninger ses normalt kun i lettere grad ved inhalationsbehandling med normale doser. 

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine, Tremor.
Almindelige (1-10%) Palpitationer, Takykardi.
Hypokaliæmi.
Muskelkramper.
Ikke kendt Arytmier, Bronkospasme, Myokardieiskæmi.
Adfærdsforstyrrelse.

* Er set ved anvendelse af injektionsvæske, opløsning. 

Paradoks bronkospasme kan ses ved inhalation. 

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 16.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Det kan ikke ud fra data vurderes, hvor mange af de gravide der var i systemisk behandling, men β2-agonister som gruppe udgør ikke en teratogen risiko. Føtal takykardi kan forekomme ved høj systemisk dosering. Forbigående neonatal hypoglykæmi er set ved systemisk anvendelse sidst i graviditeten. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er efter systemisk administration under 1%. Terbutalin kan ikke påvises i barnets plasma, og der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne). Obs. Pause efter graviditet.

Inhalation: Må tappes. Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger). 

Doping

Inhalationsbehandling med terbutalin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, medmindre der er givet dispensation (TUE).
Anvendelse af øvrige lægemiddelformer med terbutalin er forbudt og medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Korttidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne via stimulering af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter oral indgift er ca. 15% på grund af betydelig førstepassage-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 5-6 timer (depottabletter).
 • Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over 6-8 timer.
 • Hovedparten af en indgiven mængde terbutalin udskilles som metabolitter gennem nyrerne i løbet af ca. 24 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 12 timer for depottabletter.
 • Absorberes hurtigt fra luftvejene ved inhalation. Den pulmonale biotilgængelighed er 20-30%.
  Virkningen indtræder i løbet af få minutter og når 90% af maksimal virkning i løbet af 30 minutter. Virkningsvarighed op til 6 timer. Den systemiske absorption via lungerne er meget lille.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 533737
100 stk.
Udgået 29-01-2018
(B) depottabletter 7,5 mg (kan dosisdisp.) 531459
100 stk.
Udgået 01-01-2018
(B) injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml 579110
10 amp. a 1 ml
69,05 207,36
(B) inhalationspulver 0,25 mg/dosis 514265
200 doser
148,95 5,96
(B) inhalationspulver 0,5 mg/dosis 051761
100 doser
93,20 3,73
(B) inhalationspulver 0,5 mg/dosis  (Orifarm) 153871
200 doser (2x100)
232,70 4,65
(B) inhalationspulver 0,5 mg/dosis  (EuroPharmaDK) 424262
2 x 100 doser
238,95 4,78

Substitution

inhalationspulver 0,5 mg/dosis
Terbutalinsulfat "2care4" (Parallelimport), Terbutalin, inhalationspulver 0,5 mg/dosis
Terbutalinsulfat "Paranova" (Parallelimport), Terbutalin, inhalationspulver 0,5 mg/dosis
 

Foto og identifikation

Depottabletter  5 mg

Præg:
A TS
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
depottabletter 5 mg
 
 
 

Depottabletter  7,5 mg

Præg:
A BD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
depottabletter 7,5 mg
 
 
 

Inhalationspulver  0,25 mg/dosis

Farve: Lilla, Lyseblå
Mål i mm: 34 x 84
Bricanyl® Turbuhaler® 0,25 mg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Bricanyl® Turbuhaler® 0,25 mg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte, set oppefra
 
Bricanyl® Turbuhaler® 0,25 mg/dosis
 
 
 
 
 

Inhalationspulver  0,5 mg/dosis

Farve: Lyseblå, Blå
Mål i mm: 34 x 84
Bricanyl® Turbuhaler® 0,5 mg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Bricanyl® Turbuhaler® 0,5 mg/dosis
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte, set oppefra.
 
Bricanyl® Turbuhaler® 0,5 mg/dosis
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...