Clemastin "Paranova"

R06AA04
 
 

Sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Anvendelsesområder

 • Tillægsbehandling ved anafylaktisk reaktion eller angioødem
 • Forebyggelse eller behandling af allergiske eller pseudoallergiske reaktioner.

 

Se endvidere tabel 2 i Antihistaminer til systemisk brug.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg clemastin (som fumarat). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 12 år.
  • Behandling. Sædvanligvis 2 mg i.m. eller i.v. Kan gentages efter 12 timer.
  • Forebyggende. 2 mg i.v. umiddelbart før den ventede reaktion. Opløsningen kan fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske i forholdet 1 til 5.
 • Børn 1-12 år. 0,0125 mg/kg legemsvægt i.m. Kan gentages efter 12 timer.
 • Bemærk: Gives som dyb i.m. injektion eller langsom (over 2-3 min.) i.v. injektion.

Forsigtighedsregler

 • På grund af clemastins antikolinerge virkninger bør udvises forsigtighed ved bl.a. glaukom og vandladningsbesvær hos patienter med prostatahyperplasi.
 • Bør desuden anvendes med forsigtighed ved myasthenia gravis eller søvnapnø og bør undgås ved porfyri.
 • Injektionsvæsken indeholder 140 mg ethanol pr. 2 ml.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Clemastin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Døsighed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter.
Dyspnø.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).

Bivirkningerne i tabellen gælder oral behandling. Allergiske reaktioner og dyspnø er set med større hyppighed ved parenteral anvendelse. 

Interaktioner

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for flere tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af fosterpåvirkning. Bør ikke anvendes de sidste 2 uger før terminen, da der kan forekomme abstinenssymptomer og sedation hos barnet. 

Referencer: 865, 3878, 3711

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 5,2%. Der er en enkelt meddelelse om sløvhed, irritabilitet, afvisning af fødeindtagelse og nakkestivhed hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

H1-receptor antagonist (antihistamin). Har, som andre 1. generations (sederende) antihistaminer, antikolinergisk og sederende virkning. Se endvidere tabel 2 i Antihistaminer til systemisk brug

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca 4 timer.
 • Fordelingsvolumen 11,4 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 21 timer.
 • Udskilles gennem nyrerne i form af glucuronider.
 • Virkningsvarighed normalt 10-12 timer - virkning op til 24 timer er set.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Forligelighed ved infusion: Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer


Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (Paranova Danmark) 530637
5 x 2 ml
78,35 15,67

Substitution

injektionsvæske, opl. 1 mg/ml
Tavegyl GSK Consumer Healthcare, Clemastin, injektionsvæske, opl. 1 mg/ml
 

Referencer

865 Källen B Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome J Matern Fetal Neonatal Med 2002 11(3) 146-52 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=12380668


3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3878 Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al Drugs in Pregnancy and Lactation Bog 2017 Eleventh Edition 2018 https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620

 
 

Revisionsdato

2018-11-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...