Cyramza

L01XC21
 
 

Rekombinant monoklonalt antineoplastisk antistof

Anvendelsesområder

 • Fremskreden mavekræft eller adenokarcinom i den gastro-øsofagale overgang med sygdomsprogression efter tidligere platin- og fluoropyrimidinbaseret kemoterapi.
  Kan anvendes som monoterapi eller i kombination med paclitaxel.
 • Metastatisk colorektal cancer med sygdomsprogression efter tidligere behandling med bevacizumab, oxaliplatin og et fluorpyrimidin.
  Anvendes i kombination med irinotecan, folsyre og fluoruracil.
 • Lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer med sygdomsprogression efter platinbaseret kemoterapi.

 

Ramucirumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 100 mg eller 500 mg ramucirumab svarende til 10 mg/ml. 

Doseringsforslag

Monoterapi 

 • Voksne. 8 mg/kg legemsvægt hver 2. uge som i.v. infusion over 1 time.

 

Kombinationsbehandling 

 • Voksne. 8 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 1 time på dag 1 og 15 i en 28 dages cyklus forud for infusion af paclitaxel.

 

Ikke-småcellet lungecancer 

 • Voksne. 10 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 1 time på dag 1 i en 21 dages cyklus forud for infusion af docetaxel.

 

Bemærk: 

 • Præmedicinering med antihistamin samt evt. glukokortikoid og paracetamol anbefales pga. risiko for infusionsrelaterede reaktioner.
 • Ved infusionsrelaterede reaktioner grad 1-2 til trods for præmedicinering med antihistamin, glukokortikoid og paracetamol skal infusionshastigheden reduceres med 50%, og ved grad 3-4 skal ramucirumab seponeres permanent, se produktresumé.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Forsigtighedsregler

 • Behandling skal pauseres mindst 4 uger før planlagt kirurgisk indgreb. Genoptagelse af behandlingen baseres på klinisk skøn. Ved sårhelingskomplikationer bør behandlingen pauseres, indtil såret er ophelet.
 • Øget risiko for proteinuri.  Håndtering heraf, se produktresumé.
 • Skal seponeres permanent i tilfælde af
  • svære arterielle tromboemboliske komplikationer
  • gastro-intestinale perforationer og dannelse af fistler
  • svær blødning.
 • Ingen erfaring ved svært nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min).
 • Ingen erfaring ved svært nedsat leverfunktion

  

Natriumindhold 

 • Et 10 ml hætteglas indeholder 0,74 mmol natrium, som svarer til 43 mg natriumchlorid.
 • Et 50 ml hætteglas indeholder 3,7 mmol natrium, som svarer til 216 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Bivirkninger ved kombinationsterapi med paclitaxel eller som monoterapi: 

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Gastro-intestinal blødning, Stomatitis.
Epistaxis, Hypertension, Perifere ødemer.
Leukopeni, Nedsat plasma-albumin, Neutropeni, Trombocytopeni.
Proteinuri.
Almindelige (1-10%) Gastro-intestinal perforation.
Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Hovedpine.
Sepsis.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se Antineoplastiske midler


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt VEGFR-2 (vaskulær endotelial vækstfaktor-receptor 2). 

Farmakokinetik

Metaboliseres som naturlige antistoffer med plasmahalveringstid på 14 dage. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske
Den beregnede mængde infusionskoncentrat tilsættes isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til et slutvolumen på 250 ml. Se endvidere medfølgende brugsvejledning. 

  

Må ikke tilsættes andre infusionsvæsker eller andre farmaka.

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i 24 timer i køleskab (2-8ºC) eller 4 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 575246
10 ml
6.162,05
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 10 mg/ml 180634
50 ml
29.927,45
 
 

Revisionsdato

2017-08-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 8. oktober 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...