Lynparza

L01XX46
 
 

Antineoplastisk middel. 

Anvendelsesområder

 • Vedligeholdelsesbehandling som monoterapi af recidiverende BRCA-muteret high grade serøs epitelial ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer, som responderer på platinbaseret kemoterapi.

  

Olaparib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg olaparib. 

Doseringsforslag

Voksne. 400 mg 2 gange dgl. 

Behandling bør påbegyndes senest 8 uger efter sidste dosis i den platinbaserede kemoterapi. 

 

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR 31-50 ml/min: 300 mg 2 gange dgl.
 • GFR ≤ 30 ml/min: Erfaring savnes.

 

Beregn GFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

 

Bemærk

Dosis bør indtages mindst 2 timer før eller mindst 1 time efter fødeindtagelse. 

Forsigtighedsregler

 • Behandling bør ikke indledes, før hæmoglobin, trombocyt- og neutrofilniveau er restitueret efter tidligere anticancerbehandling, og bør ikke gives i kombination med anden anticancerbehandling (se produktresumé).
 • Bør kun anvendes ved moderat nedsat (GFR < 50 ml/min) eller svært nedsat (GFR < 30 ml/min) nyrefunktion, hvis fordelene opvejer den potentielle risiko, da sikkerhed og virkning ikke er fastlagt.
 • Anbefales ikke ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion, da sikkerhed og virkning ikke er fastlagt.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Træthed.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Anæmi, Lymfopeni, Neutropeni.
Hovedpine, Svimmelhed.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Stomatitis.
Trombocytopeni.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-/P-gp-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, kan øge plasmakoncentrationen af olaparib.
 • Moderate eller potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler med perikon, nedsætter plasmakoncentrationen af olaparib.
 • Olaparib hæmmer CYP3A4 in vitro og kan derfor muligvis øge plasmakoncentrationen af lægemidler, der nedbrydes af dette enzym.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se Antineoplastiske midler


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Olaparib blokerer enzymer af typen PARP (poly (ADP-ribose) polymerase), som medvirker ved DNA-reparation af cancercellerne. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 1-3 timer og forsinkes ca. 2 timer ved samtidig fødeindtagelse.
 • Fordelingsvolumen ca. 2,4 liter/kg.
 • Metaboliseres overvejende via CYP3A4.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Ca. 15% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af olaparib bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 50 mg 406356
448 stk.
53.290,35

Foto og identifikation

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
OLAPARIB, 50 mg,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,6 x 21,7
hårde kapsler 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-06-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 9. april 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...