Meropenem "Mylan"

J01DH02
 
 

Carbapenem, bredspektret β-lactamantibiotikum. 

Anvendelsesområder

 • Alvorlig pneumoni
 • Bronkopulmonale infektioner i forbindelse med cystisk fibrose
 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Komplicerede intraabdominale infektioner
 • Komplicerede hud- og bløddelsinfektioner
 • Sepsis
 • Meningitis forårsaget af meropenemfølsomme bakterier, hvor mindre bredspektrede antibiotika ikke kan anvendes.

  

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012)

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg eller 1 g meropenem. 

Doseringsforslag

Alvorlig pneumoni, komplicerede urinvejsinfektioner, komplicerede intraabdominale infektioner og komplicerede hud- og bløddelsinfektioner 

 

 • Voksne og børn > 50 kg. 500 mg - 1.000 mg i.v. hver 8. time.
 • Børn 3 mdr.-12 år < 50 kg. 10-20 mg/kg legemsvægt hver 8. time.

 

 

Bronkopulmonale infektioner i forbindelse med cystisk fibrose, sepsis og akut bakteriel meningitis 

 

 • Voksne og børn > 50 kg. 2.000 mg i.v. hver 8. time.
 • Børn 3 mdr.-12 år < 50 kg. 40 mg/kg legemsvægt hver 8. time.

 

 

Nedsat nyrefunktion 

 • Voksne og børn > 50 kg
  • GFR 26-50 ml/min. Dosis hver 12. time.
  • GFR 10-25 ml/min. Halv dosis hver 12. time.
  • GFR < 10 ml/min. Halv dosis hver 24. time.

Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

 

Bemærk: 

 • Gives som i.v. injektion i løbet af 5 min. eller som i.v. infusion i løbet af 15-30 min.
 • Begrænset erfaring vedr. børn < 3 mdr.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Serumbilirubin og transaminaser bør følges ved anvendelse til patienter med nedsat leverfunktion.
 • Forsigtighed bør udvises ved overfølsomhed over for penicilliner eller andre β-lactamantibiotika.
 • Natriumindhold
  1 g indeholder 4 mmol natrium, som svarer til 234 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Smerter.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT og laktatdehydrogenase, Forhøjet basisk fosfatase, Kvalme, Opkastning.
Trombocytose.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt.
Infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Colitis, Oral candidiasis.
Agranulocytose, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Paræstesier.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Sjældne (0,01-0,1%) Kramper.
Ikke kendt DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.

Interaktioner

 • Meropenem kan nedsætte plasmakoncentrationen af valproat med 60-100% i løbet af to dage. Kombination er kontraindiceret.
 • Udskillelsen gennem nyrerne hæmmes af probenecid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Binder sig til de enzymer (penicillinbindende proteiner) i bakteriernes periplasmatiske rum, som er nødvendige for opbygningen af bakteriernes cellevæg. 
 • Meropenem har højere affinitet end de øvrige β-lactamer til de fleste af disse proteiner, især protein 2 og 3. 
 • Effekten viser sig ved dannelsen af sfæriske protoplaster, der er meget labile og let lyserer. Derfor virker det hurtigt baktericidt på bakterier i vækst. 
 • Pga. sidekædens struktur og placering er β-lactamringen effektivt beskyttet mod den nedbrydende effekt af bakteriernes β-lactamaser.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Meropenem har et meget bredt spektrum omfattende næsten alle grampositive og gramnegative bakterier, aerobe såvel som anaerobe, dog ikke over for Stenotrophomonas maltiphilia
  • Øvre grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er 4 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Absorberes ikke fra mave-tarmkanalen.
 • Efter intravenøs indgift af 250 mg, 500 mg eller 1.000 mg nås maksimale plasmakoncentrationer i løbet af 30 minutter.
 • Fordeler sig relativt hurtigt i organismen.
 • Passerer ikke den intakte blod-hjernebarriere, men ved inflammerede meninges opnås koncentrationer på ca. 10% af plasmakoncentrationen i cerebrospinalvæsken.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Tilberedning af injektionsvæske
  500 mg henholdsvis 1 g pulver opløses i 10 ml henholdsvis 20 ml sterilt vand.
 • Tilberedning af infusionsvæske
  500 mg eller 1 g pulver opløses i isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Forligelighed ved infusion
  Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske.

  

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske bør anvendes umiddelbart, og tidsintervallet fra påbegyndt tilberedning til afslutning af injektion eller infusion bør højst være 1 time.
 • Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart, og tidsintervallet fra påbegyndt tilberedning til afslutning af infusion bør højst være 1 time.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g 417674
10 stk.
1.169,85 233,97
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 500 mg 463378
10 stk.
604,10 241,64
 
 

Revisionsdato

2017-05-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...