Imovax® Polio

Udgået: 25.09.2017
J07BF03
 
 

Vaccine mod polio

Anvendelsesområder

 • Vaccination af børn > 2 måneder og voksne mod polio.
 • Bemærk:
  • Til børn anvendes normalt en femvalent blandingsvaccine mod difteri, tetanus, kighoste, polio og invasive infektioner forårsaget af Haemophilus influenzae type b (hib) (DiTeKiPol/Act-Hib).
  • Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan poliovaccinen gives alene.
  • Der er normalt ikke indikation for revaccination af immunkompetente personer, som har gennemgået det danske børnevaccinationsprogram.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension. 1 injektionssprøjte (0,5 ml) indeholder inaktiveret poliovirus: 

 • 40 antigen DU type 1
 • 8 antigen DU type 2 (MEF-1)
 • 32 antigen DU type 3

  

dyrket i veroceller. 

Doseringsforslag

Primære vaccinationsserie 

 • Voksne og børn > 2 mdr.
  • 0,5 ml s.c. eller i.m.
  • Der gives i alt 3 injektioner.
 • Bemærk:

 

Revaccination/booster 

 • Voksne og børn ≥ 5 år
  • 0,5 ml s.c. eller i.m.

 

Bemærk: 

 • Kan gives samtidig med andre vacciner, men i forskellige sprøjter og på separate injektionssteder.


Beskyttelse 

 • Efter tre primærdoser og en boosterdosis som i det danske børnevaccinationsprogram anses beskyttelsen for livslang. Beskyttelse opnås kort efter 2. injektion, og efter 3. injektion er varigheden af beskyttelse mindst 5 år fra indledning af vaccination.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer, herunder formaldehyd, neomycin, streptomycin og polymyxin. 
 • Indeholder phenylalanin. Må derfor ikke anvendes ved phenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Tidligere alvorlige reaktioner på vaccination. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.

Forsigtighedsregler

 • I almindelighed bør vaccination udskydes i tilfælde af akut febril sygdom. Almindelig øvre luftvejsinfektion uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination.
 • Ved immunisering af præmature født ≤ 28. svangerskabsuge og specielt tidligere respiratorisk immature børn bør den potentielle risiko for apnø og behov for respiratorisk monitorering i 48-72 timer overvejes. Da fordelen ved vaccination i denne gruppe spædbørn er stor, bør vaccination ikke udelades eller udsættes.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige (1-10%) Feber, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Hududslæt.
Sjældne (0,01-0,1%) Lymfadenopati.
Meget sjældne (< 0,01%) Kramper.
Anafylaktisk reaktion.
Ikke kendt Apnø*.

*Apnø er set hos præmature født ≤ 28. svangerskabsuge. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 36.000 eksponerede for inaktiverede poliovacciner, heraf mere end 6.000 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Stimulerer dannelsen af antistoffer mod poliovirus type 1, 2 og 3. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 •  Vaccinen er dyrket på Veroceller.

 

Håndtering 

 • Injektionssprøjten omrystes før brug.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. 042549
1 stk.
Udgået 2017-09-25 00:00:00
 
 

Revisionsdato

2017-09-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. november 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...