Cetraxal® Comp

S02CA05
 
 

Anvendelsesområder

 • Akut otitis externa
 • Akut otitis media hos patienter med tympanostomi-dræn

  

som er forårsaget af ciprofloxacinfølsomme bakterier. 

Dispenseringsform

Øredråber, opløsning. 1 ml indeholder 3 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid) og 0,25 mg fluocinolon (som acetonid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 6 måneder  

 

 • 6-8 dråber i det inficerede øre hver 12. time i 7 dage.

 

Bemærk: 

 • Som ved de rene stærke glukokortikoidholdige hudmidler bør behandling i øregangen højst vare få uger. 
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn  < 6 måneder.

Instruktioner

Sådan bruger du øredråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Virusinfektioner i det ydre øre, herunder varicella og herpes simplex samt svampeinfektioner i øret.
 • Allergi over for indholdsstofferne eller andre quinoloner.

Forsigtighedsregler

 • Ved tegn på overfølsomhed (bl.a. hududslæt) skal præparatet straks seponeres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Smagsforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Erytem.
Candidiasis  (i øret).
Høretab, Tinnitus.
 • Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske reaktioner (anafylaktisk shock) er observeret hos patienter i systemisk behandling med quinoloner. Den systemiske absorption er dog ringe efter topikal administration.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data om systemisk tilgængelighed efter ototopikal applikation, men denne skønnes meget lav og uden klinisk relevans. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk efter ototopikal administration. Systemisk eksposition hos det ammede barn skønnes dog meget lav og uden klinisk relevans. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Ciprofloxacin 

  

Fluocinolonacetonid 

 • Hæmmer ekspressionen af flere inflammatoriske gener.
 • Er klassificeret som stærkt virkende (gruppe III) glukokortikoid.

Farmakokinetik

Absorberes i meget ringe grad efter lokal applikation i øret. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øredråber, opløsning 3+0,25 mg/ml 574831
10 ml
128,85
 
 

Revisionsdato

2016-09-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. november 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...