Cilodex

S02CA06
 
 

Anvendelsesområder

 • Akut otitis media hos patienter med tympanostomi-dræn (AOMT)
 • Akut otitis externa (AOE)

forårsaget af ciprofloxacinfølsomme bakterier. 

Dispenseringsform

Øredråber, suspension. 1 ml indeholder 3 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid) og 1 mg dexamethason. 

Doseringsforslag

Akut otitis media med tympanostomi-dræn 

 • Voksne og børn > 6 mdr. 4 dråber i det inficerede øre 2 gang dgl. i 7 dage.

  

Akut otitis externa 

 • Voksne og børn > 1 år. 4 dråber 2 gang dgl. i 7 dage.

  

Bemærk: 

 • Som ved de rene stærke glukokortikoidholdige hudmidler bør behandling i øregangen højst vare få uger.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af børn < 6 mdr.

Instruktioner

Sådan bruger du øredråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Virus- eller svampeinfektioner i det ydre øre.
 • Allergi over for indholdsstofferne eller andre quinoloner.

Forsigtighedsregler

 • Hvis symptomerne ikke forsvinder efter 1 uges behandling, bør tilstanden revurderes.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Ørekløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Paræstesier, Svimmelhed.
Ikke kendt Høretab, Sløret syn.
 • Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske reaktioner (anafylaktisk shock) er observeret hos patienter i systemisk behandling med quinoloner. Den systemiske absorption er dog ringe efter topikal administration.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe.  


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Ciprofloxacin 

 

Dexamethason 

 • Hæmmer ekspressionen af flere inflammatoriske gener.
 • Dets antiinflammatoriske virkning er ca. 25 gange mere potent end hydrokortisons.

Farmakokinetik

Ciprofloxacin: Absorberes i meget ringe grad efter lokal applikation i øret. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Øredråberne omrystes før brug. 

  

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 4 uger. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øredråber, suspension 3+1 mg/ml, øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark)
Borsyre  (E284) : øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Andre:
Dinatriumedetat : øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Eddikesyre : øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Hydroxyethylcellulose : øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Natriumacetat : øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Natriumchlorid : øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Tyloxapol : øredråber, suspension 3+1 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øredråber, suspension 3+1 mg/ml 513224
5 ml
58,75
(B) øredråber, suspension 3+1 mg/ml  (Paranova Danmark) 469090
5 ml
50,60

Substitution

øredråber, suspension 3+1 mg/ml
Ciloxadex (Parallelimport), Ciprofloxacin, Dexamethason, øredråber, suspension 3+1 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...