Dificlir

A07AA12
 
 

Antibiotikum med virkning på intestinale infektioner med Clostridium difficile. 

Anvendelsesområder

Clostridium difficile-infektioner (CDI), såkaldt C. difficile-associeret diarré

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg fidaxomicin. 

Doseringsforslag

Voksne. 200 mg 2 gange dgl. i 10 dage. 

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 18 år. 

Forsigtighedsregler

 • Begrænset erfaring vedr. stærkt nedsat nyrefunktion
 • Moderat til stærkt nedsat leverfunktion
 • Pseudomembranøs colitis
 • Ved alvorlig allergisk reaktion afbrydes behandlingen
 • Forsigtighed ved kendt allergi over for makrolider
 • Tabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanut).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Ikke kendt Dyspnø.
Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner.

Interaktioner

Ved samtidig brug af potente hæmmere af P-glykoprotein, fx: 

 • Amiodaron
 • Ciclosporin
 • Clarithromycin
 • Dronedaron
 • Erythromycin
 • Itraconazol
 • Verapamil


kan den maksimale plasmakoncentration stige 4 gange for fidaxomicin og 9,5 gange for den primære fidaxomicin-metabolit OP-1118. Kombination bør undgås. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Fidaxomicin er et lokaltvirkende makrolid med et smalt antibakterielt spektrum over for C. difficile
 • Hæmmer RNA-syntesen ved bakteriel RNA-polymerase.
 • Tarmflora:
  • Behandling med fidaxomicin synes ikke at påvirke koncentrationen af Bacteroides eller andre betydende mikroorganismer i fæces ved patienter med  Clostridium  difficile-infektion. 
 • Resistens:
  • Der er ingen kendte overførbare elementer, som kan føre til resistens over for fidaxomicin. Der er heller ikke fundet krydsresistens med andre antibiotika inkl. β-lactamermakrolidermetronidazoler, quinoloner, rifampin og vancomycin.

Farmakokinetik

 • Ukendt fordelingsvolumen pga. begrænset absorption.
 • Plasmahalveringstid 8-10 timer.
 • Udskilles primært med fæces.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 463424
20 stk. (blister) (Orifarm)
15.794,00 1.579,40
(A) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 497012
20 stk. (blister)
15.791,65 1.579,17

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
FDX, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 13,5
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-03-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...