Keflex®

J01DB01
 
 

Anvendelsesområder

Infektioner forårsaget af cefalexinfølsomme bakterier. 

 

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012)

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (delekærv) cefalexin (som monohydrat). 

Doseringsforslag

 • Voksne. 250-500(-1.000) mg 3-4 gange dgl.
 • Børn. 25-50(-100) mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3-4 doser. 
 • Gonoré. 3 g + 1 g probenecid som enkeltdosis.
 • Nedsat nyrefunktion (GFR < 10 ml/min.). Halv dosis.

 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Eosinofili.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Pseudomembranøs colitis.
Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Artritis.
Agitation, Hallucinationer, Konfusion.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Interstitiel nefritis.

Interaktioner

 • Cefalexins baktericide virkning kan modvirkes af bakteriostatisk virkende farmaka som chloramphenicol, erythromycin og tetracyclin og potenseres in vitro af aminoglykosider og polymyxin.
 • Probenecid hæmmer den tubulære sekretion af cefalexin. Denne hæmning kan udnyttes terapeutisk.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge cefalexins nefrotoksicitet.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 3.500 1. trimester-eksponerede. Hyppigheden af medfødte misdannelser har været observeret marginalt øget til ca. 4,9%; men disse observationer er formentlig et resultat af confounding by indication, og internationalt er konsensus, at dette lægemiddel er sikkert at anvende under graviditet. Langt de fleste data er fra det Amerikanske Medicaid system og sekundært refereret i Briggs.  

Referencer: 3711, 287, 3712

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Mild diarré hos barnet er beskrevet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Cefalexin hæmmer bakteriernes cellevægssyntese.
 • Følsomme bakterier, som er under påvirkning af cefalexin, fortsætter deres vækst i længden, men de kan ikke dele sig og vokser derfor ud til lange tråde. Til sidst går bakterierne i opløsning og dør.
 • Det fremgår heraf, at cefalexin virker baktericidt, og at virkningen er mest udtalt på bakterier i hurtig vækst.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Cefalexin har især effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx.
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
    • Staphylococcus aureus
  • Nogen effekt over for:
   • Gramnegative bakterier som fx:
    • Branhamella catarrhalis
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

 • Cefalexin er syrestabilt.
 • Ca 90% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Efter oral indgift af 500 mg nås maksimal plasmakoncentration på 15-20 mikrogram/ml i løbet af 1 time.
 • Ved normal nyrefunktion er plasmahalveringstiden ca. 1 time.
 • MIC over for de fleste følsomme bakterier er en del højere end for de øvrige cefalosporiner.
 • Ca. 90% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Koncentration i urinen efter indgift af 500 mg ca. 500 mikrogram/ml.
 • Ca. 5% af den indgivne dosis udskilles med galden.
 • Se endvidere tabel 1 i Effekt i relation til farmakokinetik og farmakodynamik.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 500 mg  (PharmaCoDane) 090229
20 stk. (blister)
187,45 37,49
(B) tabletter 500 mg  (PharmaCoDane) 090240
40 stk. (blister)
347,35 34,74

Foto og identifikation

Tabletter  500 mg

Præg:
GP 4
Kærv: Delekærv
Farve: Fersken
Mål i mm: 8,2 x 16,2
tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

287 Czeizel AE, Rockenbauer M, Sørensen HT et al Use of cephalosporins during pregnancy and in the presence of congenital abnormalities: a population-based, case-control study Am J Obstet Gynecol 2001 184(6) 1289-96 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11349204


3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3712 Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al A Reference Guide to fetal and Neonatal Risk - Drugs in Pregnancy and Lactation Wolters Kluver 2017 Eleventh Edition 2018 https://www.lww.co.uk/drugs-in-pregnancy-and-lactation-11e

 
 

Revisionsdato

2018-08-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...