Ilaris®

L04AC08
 
 

Rekombinant monoklonalt antistof mod interleukin-1 beta. 

Anvendelsesområder

 • Periodiske febersyndromer
 • Familiær middelhavsfeber (FMF)
 • Behandling af kryopyrin-associerede periodiske syndromer (CAPS).
 • TNF-receptor-associeret periodisk syndrom (TRAPS)
 • Hyperimmunglobulin D-syndrom (HIDS)/mevalonatkinasemangel (MKD)
 • Hyppige anfald af urinsyregigt (mindst 3 anfald inden for 1 år), hvor NSAID, colchicin eller glukokortikoid er kontraindiceret eller ikke giver tilstrækkelig respons.
 • Stills sygdom, herunder Stills sygdom hos voksne og systemisk juvenil idiopatisk artritis som monoterapi eller i kombination med methotrexat, hvor NSAID eller glukokortikoid er kontraindiceret eller ikke giver tilstrækkelig respons.

 

Canakinumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til ovennævnte sygdomme. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 150 mg canakinumab. 

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 150 mg canakinumab. 

Doseringsforslag

CAPS 

Voksne og børn ≥ 4 år 

 • Legemsvægt > 40 kg. 150 mg s.c. hver 8. uge.
 • Legemsvægt 15-40 kg. 2 mg/kg legemsvægt s.c. hver 8. uge.
 • Legemsvægt 7,5-15 kg. 4 mg/kg legemsvægt s.c. hver 8. uge.

Børn 2-4 år 

 • Legemsvægt ≥ 7,5 kg. 4 mg/kg legemsvægt s.c. hver 8. uge.

Bør ikke anvendes til børn < 2 år pga. manglende kliniske data. 

Ved manglende klinisk effekt efter 7 dage kan endnu en dosis overvejes. Hvis fuldt behandlingsrespons efterfølgende opnås, bør det intensiverede dosisregime (300 mg; 4 mg/kg legemsvægt) opretholdes. 

Ved manglende klinisk effekt efter 7 dage af denne øgede dosis kan en 3. dosis (300 mg; 4 mg/kg) overvejes. Hvis fuldt behandlingsrespons efterfølgende opnås, bør det intensiverede dosisregime (600 mg; 8 mg/kg legemsvægt) opretholdes, baseret på individuel klinisk vurdering. 

TRAPS, HIDS/MKD og FMF 

Voksne og børn ≥ 2 år 

 • Legemsvægt > 40 kg. 150 mg s.c. hver 4. uge.
 • Legemsvægt 7,5-40 kg. 2 mg/kg legemsvægt s.c. hver 4. uge.

Ved manglende klinisk effekt efter 7 dage kan endnu en dosis overvejes. Hvis fuldt behandlingsrespons efterfølgende opnås, bør det intensiverede dosisregime (300 mg; 4 mg/kg legemsvægt) opretholdes.  

Urinsyregigt 

Voksne. 150 mg s.c. som enkeltdosis under anfald. 

Ved manglende respons bør der ikke genbehandles. 

Ved respons og behov for genbehandling bør der være et interval på mindst 12 uger inden ny dosis gives. 

Stills sygdom 

Voksne og børn > 2 år med legemsvægt ≥7,5 kg. 4 mg/kg legemsvægt (dog højst 300 mg) s.c. hver 4. uge 

Kontraindikationer

 • Aktiv alvorlig infektion
 • Neutropeni.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved akut infektion, ved anamnese med tilbagevendende infektioner og ved andre tilstande med øget infektionsrisiko
 • Screening for latent tuberkulose inden behandlingsstart
 • Neutrofiltal bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter jævnligt under behandlingen
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandlingen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på indstiksstedet.
Abdominalsmerter.
Leukopeni.
Artralgi.
Infektioner.
Nyrefunktionspåvirkning, Proteinuri.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Træthed.
Neutropeni.
Muskuloskeletale smerter, Rygsmerter.
Svimmelhed.

Bivirkningsprofilen baseret på et meget begrænset antal patienter, og evt. forekomst af sjældnere bivirkninger kan derfor ikke vurderes. 

Interaktioner

Der findes ingen formelle studier. Samtidig brug af TNF-hæmmere frarådes pga. øget risiko for immunsvækkelse. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Binder sig med høj affinitet specifikt til Interleukin-1 beta (IL-1 beta) og blokerer herved dets biologiske aktivitet. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter s.c. administration ca. 70%. 
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 7 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 26 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 

Pulver til injektionsvæske 

 • Tilberedning af injektionsvæske
  • 1 hætteglas med pulver tilsættes 1 ml sterilt vand.
  • Hætteglasset svinges langsomt ca. 45° i ca. 1 minut og står så i 5 minutter.
  • Derefter vendes hætteglasset på hovedet 10 gange samt står så i ca. 15 minutter.
  • Hætteglasset må ikke rystes.
  • Se yderligere detaljer i medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Injektionsvæske
  • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
 • Pulver til injektionsvæske
  • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer i køleskab (2-8ºC), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Mannitol : injektionsvæske, opl. 150 mg/ml
Saccharose : pulver til injektionsvæske, opl. 150 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 150 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 150 mg/ml 444260
1 stk.
101.236,10 1.822,24
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 150 mg 077640
1 stk.
Udgået 29-01-2018
 
 

Revisionsdato

2017-09-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. april 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...