Budesonid "Sandoz"

R01AD05
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 32 mikrogram eller 64 mikrogram budesonid i renset vand. 

Doseringsforslag

Allergisk og non-allergiskrhinosinuitis 

 • Voksne og børn over 6 år. 64 mikrogram i hvert næsebor 2 gange dgl. eller 128 mikrogram i hvert næsebor 1 gang dgl. evt. om morgenen.
 • Ved opnået effekt bør dosis forsøges reduceret til den lavest mulige, der kan opretholde effekten.

 

Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper 

 • Voksne og børn over 6 år. 64 mikrogram i hvert næsebor 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Næsesprayen omrystes inden brug
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør ikke startes umiddelbart efter nasal kirurgi. Hvornår behandlingen kan startes, afhænger af typen af kirurgi.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn under 5 år.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Epistaxis, Nasal irritation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Allergiske reaktioner  (fx urticaria, allergisk dermatitis, angioødem).
Sjældne (0,01-0,1%) Systemiske steroidbivirkninger**.
Dysfoni, Nasal septumperforation*.
Kontusion.
Anafylaktisk reaktion.
Sløret syn.
Ikke kendt Glaukom, Katarakt.

* Ved brug af store doser igennem længere tid kan der i sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen. 

** Systemiske steroidbivirkninger er set i sjældne tilfælde, specielt ved længere tids brug af høje doser. 

 

 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af budesonid (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 4.500 1. trimester-eksponerede, hvor budesonid har været anvendt intranasalt. Forekomsten af lette hjertemisdannelser synes marginalt forhøjet. Formentlig beror dette på en statistisk tilfældighed, da antallet af hjertemisdannelser ikke er forhøjet ved anvendelse som inhalation. 

Referencer: 3711, 3860

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i allergiske reaktioner. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

 • Absorberes let fra næseslimhinden samt fra mave-tarmkanalen efter synkning.
 • Metaboliseres i leveren med udtalt førstepassage-effekt til inaktive metabolitter, der kobles til glucuronsyre.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Dosisafhængig nedsættelse af binyrebarkfunktionen ses først efter daglig indgift af 2.000 mikrogram.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Kaliumsorbat  (E202) : næsespray, suspension 32 mikrogram/dosis, næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsespray, suspension 32 mikrogram/dosis 080594
120 doser
119,70 6,23
(B) næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis 068188
120 doser
66,85 1,74
(B) næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis  (Orifarm) 156068
120 doser
133,00 3,46
(B) næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis 068199
3 x 120 doser
140,05 1,22

Substitution

næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis
Budesonid "2care4" (Parallelimport), Budesonid, næsespray, suspension 64 mikrogram/dosis
 

Referencer

3711 Janusinfo.se http://janusinfo.se


3860 Alhussien AH, Alhedaithy RA, Alsaleh SA Safety of intranasal corticosteroid sprays during pregnancy: an updated review Eur Arch Otorhinolaryngol 2018 275(2) 325-333 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29164323

 
 

Revisionsdato

2018-10-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...