Levocetirizin "Stada"

R06AE09
 
 

Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning. 

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg levocetirizin (som dihydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 6 år. 

5 mg 1 gang dgl. 

  

Nedsat nyrefunktion: 

 • GFR 30-50 ml/min. 5 mg hver 2. dag.
 • GFR < 30 ml/min. 5 mg hver 3. dag.


Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Kontraindikationer

Terminal nyreinsufficiens (GFR < 10 ml/min.). 

Forsigtighedsregler

 • Pauseres 4 dage før priktest.
 • Forsigtighed ved øget risiko for urinretention (fx rygmarvslæsion, prostatahyperplasi) eller kramper (fx epilepsi).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Mundtørhed.
Hovedpine, Somnolens, Søvnforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Ikke kendt Hepatitis, Leverpåvirkning.
Dyspnø, Ødemer.
Artralgi.
Aggressivitet, Agitation, Depression, Hallucinationer, Kramper, Paræstesier, Suicidaltanker, Svimmelhed, Synkope, Tremor.
Fixed drug eruption.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Urinretention.
Sløret syn, Synsforstyrrelser.

Hudkløe/urticaria er forekommet efter seponering, i tilfælde hvor disse symptomer ikke var tilstede før behandlingen. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Levocetirizin er R-enatomeren af cetirizin. Der er ingen specifikke data for levocetirizin, men cetirizin har en dokumenteret god sikkerhedsprofil for gravide. Følgelig må levocetirizin antages at være sikker. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

H1-receptor antagonist (antihistamin). Levocetirizin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. 
Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne. Levocetirizin er den mest aktive isomer af cetirizin. 

Farmakokinetik

 • Levocetirizin er R-enantiomeren af cetirizin. 
 • Biotilgængelighed ca. 70%. 
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 0,5-1 time. 
 • Steady state-plasmakoncentration nås i løbet af 2 dage. 
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren. 
 • Metaboliseres næsten ikke, men nedsat leverfunktion medfører alligevel forlænget halveringstid og virkningsvarighed. 
 • Plasmahalveringstid 6-9 timer. 
 • Ca. 85% udskilles uomdannet gennem nyrerne. 
 • Begyndende klinisk effekt ses i løbet af 0,5-1 time, og maksimal effekt opnås i løbet af 4-6 timer. 
 • Virkningsvarighed efter indgift af 5 mg er ca. 24 timer.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (PharmaCoDane) 052667
10 stk. (blister)
Udgået 12-02-2018
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (PharmaCoDane) 051006
30 stk. (blister)
41,10 1,37
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (PharmaCoDane) 052679
30 stk. (blister)
Udgået 12-02-2018
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (PharmaCoDane) 052690
90 stk. (blister)
Udgået 12-02-2018
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg  (PharmaCoDane) 051017
100 stk. (blister)
79,05 0,79

Substitution

filmovertrukne tabletter 5 mg
Levocetirizin "Glenmark" Glenmark, Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Levocetirizin "Krka" KRKA, Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Levocetirizindihydrochl."Teva" TEVA, Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
Xyzal UCB Nordic, Levocetirizin, filmovertrukne tabletter 5 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
L9CZ, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,6 x 8,1
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-02-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...