Flutide

Udgået: 25.09.2017
R03BA05
 
 

Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i luftvejene. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationspulvere i Diskos®. 1 dosis indeholder 500 mikrogram fluticasonpropionat. 

Doseringsforslag

Astma 

Voksne og børn over 4 år
Dosis afhænger af astmaens sværhedsgrad og graden af astmakontrol.  

 • Hos patienter, som ikke i forvejen har været i behandling med inhalationssteroid, anbefales det at starte med lavdosis:
  • 100-250 mikrogram i døgnet for voksne
  • 100-200 mikrogram i døgnet for børn
 • eller middeldosis:
  • 250-500 mikrogram i døgnet for voksne
  • 200-500 mikrogram i døgnet for børn

 

KOL 

 • Voksne. Højdosis (> 500 mikrogram i døgnet) anvendes sammen med langtidsvirkende inhaleret β2-agonist.

 

Film med instruktion i brugen af inhalatoren kan ses på Flixotide®.  

Forsigtighedsregler

 • For at nedsætte risikoen for oral candidiasis efter brug af inhalationssteroid bør mund og svælg skylles med vand, som bør spyttes ud for at nedsætte systemiske effekter.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose og ved svampe eller virusinfektioner i luftvejene.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden klinisk betydning. 
 • Større risiko for systemisk påvirkning ved nedsat leverfunktion.
 • DXA-scanning til ældre patienter, som gennem længere tid behandles med højdosisinhalationssteroid, kan overvejes - især ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer for osteoporose.
 • Der bør indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen.
 • Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret steroid bør barnets højde måles ca. en gang årligt.
 • Pludselig seponering af indiceret behandling med inhalationssteroid øger risikoen for eksacerbationer.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Oral candidiasis.
Almindelige (1-10%) Hæshed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Bronkospasme.
Binyrebarkinsufficiens, Hyperglykæmi, Væksthæmning.
Fald i knoglemineraltætheden.
Adfærdsforstyrrelse.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion), Angioødem.
Glaukom, Katarakt.

  

 • Paradoks bronkospasme ses i meget sjældne tilfælde ved inhalation.
 • Der er set øget risiko for pneumoni hos KOL-patienter ved påbegyndt behandling med lokalt glukokortikoid.
 • Specielt ved behandling med høje doser i længere tid, kan der være risiko for systemisk påvirkning med bl.a. binyrebarksuppresion, Cushings syndrom, fald i knogletæthed og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet. 
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Lægemidler, der hæmmer CYP3A4, kan øge den systemiske virkning af fluticasonpropionat. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for inhalationsbehandling med fluticason, enten alene eller i kombination med salmeterol, data for 1.380 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt. Glukokortikoider hæmmer en række celletyper (fx mastceller, lymfocytter, makrofager og eosinofile, basofile og neutrofile granulocytter) samt frigørelsen af flere mediatorer (fx histamin, eicosanoider, leukotriener, cytokiner), der er involverede i den inflammatoriske reaktion. Ved inhalationsbehandling i terapeutiske doser vil de systemiske virkninger normalt være ringe. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hovedsageligt fra luftvejene.
 • Biotilgængelighed op til 11% hos raske, mindre hos astma- og KOL-patienter.
 • Den orale biotilgængelighed er under 1%.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver 500 mikrogram/dosis  (PharmaCoDane) 153330
60 doser
Udgået 2017-09-25 00:00:00

Substitution

inhalationspulver 500 mikrogram/dosis
Flixotide GSK Pharma, Fluticasonpropionat, inhalationspulver 500 mikrogram/dosis
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. november 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...