Dalacin C hårde kapsler

J01FF01
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af clindamycinfølsomme bakterier, fx infektioner forårsaget af stafylokokker
 • Som alternativ til makrolider og cefalosporiner hos penicillinallergikere.
 • Anvendes i kombination med penicillin ved nekrotiserende fasciitis forårsaget af hæmolytiske streptokokker, selv om effekten ikke er fastslået i kontrollerede kliniske studier.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg eller 300 mg clindamycinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Behandling
  • Voksne. 600-1.800 mg i døgnet fordelt på 2-4 doser.
  • Børn > 30 kg. 3-6 mg/kg legemsvægt hver 6. time.

 

 • Profylakse mod endocarditis ved tandekstraktioner hos penicillinallergikere
  • Voksne. 600 mg oralt 1 time før indgrebet.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes, fordi indholdet kan irritere slimhinder i mund og svælg.

Forsigtighedsregler

 • Stor forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Clindamycin har neuromuskulært blokerende effekt, og forsigtighed anbefales derfor ved anvendelse til patienter, som behandles med neuromuskulært blokerende midler, og patienter med myasthenia gravis.
 • Clindamycin seponeres ved hypersensitivitetsreaktioner eller alvorlige hudreaktioner.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Leverpåvirkning, Opkastning, Pseudomembranøs colitis.
Eosinofili.
Ikke almindelige (0,1-1%) Neuropati.
Sjældne (0,01-0,1%) Erythema multiforme.
Ikke kendt Clostridium difficile colitis, Ulcerationer i øsofagus.
Agranulocytose, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Eksfoliativ dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Vaginitis.

Interaktioner

 • Clindamycin har antagonistisk effekt med makrolider.
 • Clindamycin kan potensere virkningen af neuromuskulære blokkere.
 • Metaboliseringshastigheden for tacrolimus forøges af clindamycin ved CYP3A4-induktion.
 • CYP3A4- og CYP3A5-inhibitorer/-induktorer kan nedsætte henholdsvis øge clindamycin-clearance. Ved samtidig brug af stærke CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, monitoreres for manglende virkning af behandlingen.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 1.200 1. trimester-eksponerede efter lokal eller systemisk administration uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Data tillader ikke at vurdere antallet af systemisk eksponerede. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Et enkelt tilfælde af blodig diarré er rapporteret for et 5-dage gammelt barn, hvis mor var i behandling med gentamicin og clindamycin. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer og hæmmer herved proteinsyntesen. Det virker således bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker først og fremmest på grampositive kokker, i særdeleshed:
   • Staphylococcus aureus
   • Streptococcus pneumoniae
   • Streptococcus pyogenes.
  • Virker i øvrigt over for:
   • Bacillus anthracis
   • Corynebacterium diphtheriae.
  • Virker også kraftigt over for de fleste anaerobe bakterier, især:
   • Bacteroides spp.
   • Peptostreptococcus spp.
   • Peptococcus spp.
  • En del Clostridium spp. er resistente.
  • Gramnegative stave, Neisseria spp. og Enterococcus faecalis er resistente.
  • Øverste grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er 2 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. 
 • Biotilgængelighed ca. 90%. 
 • Efter oral indgift af 150 mg eller 300 mg nås maksimal plasmakoncentration på henholdsvis 2,5-3 mikrogram/ml og 4 mikrogram/ml efter ca. 1 time. 
 • Efter intramuskulær indgift af 300 mg nås maksimal plasmakoncentration på 12 mikrogram/ml efter 0,5-1 time.
 • Clindamycin fordeles hurtigt, både ekstra- og intracellulært.
 • Fordelingsvolumen 1,1 l/kg.
 • Der opnås relativt høje koncentrationer i knoglevæv og i pus i infektionsfoci.
 • Passerer ikke den intakte blod-hjernebarriere og kun i ringe grad inflammerede meninges.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2,5 timer. 
 • 5-15% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Udskilles med galden, hvor koncentrationen kan nå op på 50 mikrogram/ml.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 150 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 150568
24 stk. (blister)
72,95 24,32
(B) hårde kapsler 150 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 596874
24 stk. (blister)
126,00 42,00
(B) hårde kapsler 300 mg  (EuroPharmaDK) (kan dosisdisp.) 477036
24 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017

Substitution

hårde kapsler 150 mg
Dalacin Pfizer, Clindamycin, hårde kapsler 150 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde kapsler  150 mg  (Orifarm)

Præg:
CLIN, 150,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
hårde kapsler 150 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-09-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...