Minurin

Udgået: 26.03.2018
H01BA02
 
 

Syntetisk fremstillet vasopressinanalog med øget antidiuretisk effekt og næsten elimineret pressoreffekt. 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Næsedråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,1 mg desmopressinacetat. 1 streg på rhinyleslangen (0,05 ml) svarer til 5 mikrogram desmopressinacetat. 

Doseringsforslag

Diabetes insipidus 

 • Voksne. Individuelt. Sædvanligvis 10-20 mikrogram 1-3 gange dgl.
 • Børn. 5-10 mikrogram 1-3 gange dgl. Dosisøgning afhængig af respons.

 

Nyrefunktionsundersøgelse 

 • Voksne. 40 mikrogram.
 • Børn > 1 år. 20 mikrogram.
 • Børn < 1 år. 10 mikrogram.

 

Væskerestriktion skal overvåges. 

Kontraindikationer

 • Habituel og psykogen polydipsi
 • Hjerteinsufficiens og andre tilstande, der kræver behandling med diuretika
 • Moderat eller alvorlig nyreinsufficiens (GFR < 50 ml/min)
 • Hyponatriæmi eller disposition til hyponatriæmi
 • Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH).

Forsigtighedsregler

 • Behandling af enuresis noctuma og nykturi med desmopressin uden samtidig begrænsning i væskeindtagelsen kan føre til væskeretention, ødemer og hyponatriæmi. Væskeindtaget skal minimeres fra 1 time før og til 8 timer efter administration.
 • Der er øget risiko for hyponatriæmi hos ældre. Hvis ældre sættes i behandling, kontrolleres serum-natrium før behandlingsstart, i løbet af den første uges behandling, efter 1 måned og i øvrigt derefter ved dosisøgning samt efter klinisk skøn. Vægten følges tæt.

Bivirkninger

Nykturi:
Meget almindelige (> 10%) Temperaturstigning.
Nasal tilstopning, Rhinitis.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Gastroenteritis, Kvalme.
Epistaxis.
Aggressivitet*, Følelsesmæssig labilitet*, Hovedpine, Mareridt*, Nervøsitet*, Søvnløshed.
Infektion i øvre luftveje.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hyponatriæmi.

*Disse bivirkninger er primært set hos børn. 

En række bivirkninger er set med ukendt hyppighed, bl.a.: Allergiske reaktioner, somnolens, hypertension, dyspnø, brystsmerter, kramper, konfusion, perifere ødemer og koma. 

Dehydrering er set med ukendt hyppighed hos patienter med diabetes insipidus. 

Interaktioner

Der bør tages forholdsregler for at undgå hyponatriæmi - restriktion af væskeindtag og tæt monitorering af serum-natrium - hvis der samtidig indtages lægemidler, der kan inducere SIADH, fx: 

  

Samtidig behandling med loperamid og desmopressintabletter kan føre til en tredobling af plasmakoncentrationen af desmopressin. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data og behandling under graviditet bør foregå på baggrund af en individuel vurdering på specialistniveau. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Absorberes ikke. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af desmopressin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Behandling: Symptomatisk. Brug af vasopressin-receptorantagonisten tolvaptan som antidot kan forsøges. 

Farmakodynamik

Vandreabsorptionen i nyrernes samlerør reguleres af det antidiuretiske hormon ADH (vasopressin). Desmopressin er en syntetisk fremstillet vasopressinanalog med øget antidiuretisk effekt og næsten elimineret pressoreffekt. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 3-5%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås inden for 1 time.
 • Intranasal indgift giver en antidiuretisk effekt i 8-12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml  (EuroPharmaDK) 576277
2,5 ml
Udgået 26-03-2018

Substitution

næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml
Minirin Ferring, Desmopressin, næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-04-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. juni 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...