Egazil®

A03BA03
 
 
Antikolinergikum med virkning på mave-tarmkanalen.

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 0,2 mg hyoscyaminsulfat. 

Doseringsforslag

Individuelt, sædvanligvis 0,4-0,6 mg 2 gange dgl. 


Bemærk:  

  • Depottabletterne skal synkes hele. Må ikke deles eller tygges.
  • Matriksen i depottabletterne kan i nogle tilfælde udskilles i tabletlignende form med fæces.

Kontraindikationer

  • Snævervinklet glaukom, idet pupildilatationen hæmmer afløbet af kammervæsken
  • Ved prostatahyperplasi kan der komme urinretention pga. afslapning af blæremuskulaturen
  • Ikke kongenit pylorusstenose og forsinket ventrikeltømning.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed, Obstipation.
Urinretention.
Akkommodationsbesvær, Nedsat tåreproduktion.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier.
Hallucinationer, Konfusion.
Angioødem.

Interaktioner

  • Hæmmer virkningen af parasympatomimetika, fx pilocarpin.
  • Antihistaminika, levodopa, antipsykotika (især phenthiaziner) og tricykliske antidepressiva kan forstærke den antikolinerge virkning.
  • Samtidig behandling med metoclopramid kan ophæve virkningen af begge lægemidler.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Forgiftning

Behandling: Physostigmin langsomt i.v. 

Farmakodynamik

Antikolinergikum. 

Farmakokinetik

Depottabletterne (monodepot) frigiver det aktive stof over 8-10 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 0,2 mg (kan dosisdisp.) 020586
100 stk.
140,05 8,40

Foto og identifikation

Depottabletter  0,2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
depottabletter 0,2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2014-03-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...