Galvus®

A10BH02
 
 

Oralt antidiabetikum. Dipeptidylpeptidasehæmmer

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • Som monoterapi, når metformin ikke er hensigtsmæssig pga. kontraindikationer eller intolerance.
 • I kombination med metformin, sulfonylurinstoffer eller glitazoner, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med monoterapi sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med metformin og et sulfonylurinstof, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med disse to stoffer sammen med kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med insulin (med eller uden metformin), når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med insulin (med eller uden metformin) sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg vildagliptin. 

Doseringsforslag

Som monoterapi, i kombination med metformin eller glitazon, i kombination med metformin og sulfonylurinstof eller i kombination med insulin (med eller uden metformin) 

 • Voksne. 100 mg dgl. fordelt på 2 doser.
 • Nedsat nyrefunktion
  • GFR < 50 ml/min: 50 mg 1 gang dgl.


Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  


I kombination med sulfonylurinstof 

 • Voksne. 50 mg dgl. om morgenen.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. kombination med metformin og et glitazon
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for en DPP-IV-hæmmer. 

Forsigtighedsregler

 • Leverfunktionstest skal udføres før opstart med vildagliptin samt hver 3. måned det første år og derefter regelmæssigt. Forhøjede levertransaminaser bekræftes ved en sekundær evaluering af leverfunktionen, og derefter monitoreres med hyppige leverfunktionstest, indtil værdierne er normaliseret. Ved øgning i ASAT eller ALAT på 3 gange øvre normalværdi, bør vildagliptin seponeres.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis bør vildagliptin seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.
 • Bør ikke anvendes ved type 1-diabetes.
 • Let til moderat hjerteinsufficiens.
 • Bør ikke anvendes ved diabetisk ketoacidose.
 • Bør på grund af manglende erfaring ikke anvendes ved:
  • svær hjerteinsufficiens
  • stærkt nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Kulderystelser, Træthed, Vægtøgning.
Gastro-øsofageal refluks, Kvalme.
Perifere ødemer.
Hypoglykæmi*.
Hovedpine, Svimmelhed, Tremor.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Artralgi.
Ikke kendt Hepatitis, Pancreatitis.
Eksfoliativ dermatitis.

* Er set med denne hyppighed ved kombination med metformin, glitazoner eller sulfonylurinstoffer. Hypoglykæmi er set med lavere hyppighed i monoterapi. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Vildagliptin hæmmer dipeptidylpeptidase og dermed enzymets hydrolyse af inkretinhormoner.
 • Insulinfrigørelsen øges.
 • Glucagonnivauet reduceres afhængigt af glucosekoncentrationen.
 • Vildagliptin er vægtneutral.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 85%.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Hovedparten hydrolyseres i nyrerne til inaktiv metabolit.
 • Ca. 23% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 028025
90 stk. (blister) (Orifarm)
574,20 12,76
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 060880
90 stk. (blister) (Paranova)
599,45 13,32
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 108562
90 stk. (blister)
641,10 14,25
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 146784
112 stk. (blister) (EuroPharma
771,45 13,78

Substitution

tabletter 50 mg
Jalra Novartis, Vildagliptin, tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  50 mg

Præg:
NVR, FB
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 50 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-10-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...