Diclofenacnatrium "Stulln"

S01BC03
 
 

Anvendelsesområder

 • Svejseøjne
 • Postoperativ inflammation
 • Smertelindring ved læsioner i cornea, dog højst i 2 døgn
 • Forebyggelse af cystoid makulært ødem og miosis i forbindelse med kataraktoperation
 • Kan forsøges ved kronisk iritis som vedligeholdelsesbehandling for at nedsætte steroidforbruget.

Dispenseringsform

Øjendråber i enkeltdosisbeholdere. 1 ml indeholder 1 mg diclofenac (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Før øjenoperationer 

Voksne. 1 dråbe i det afficerede øje 5 gange i løbet af de sidste 3 timer før operation. 

  

Efter operationer og ved læsioner i cornea 

1 dråbe 3-5 gange dgl. 

  

Bemærk: 

 • Hvis smerterne ved svejseøjne vedvarer mere end 1 døgn, skal patienten søge læge eller skadestue.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne
 • Tidligere overfølsomhedsreaktioner over for ASA/NSAID, da der er risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Kan ligesom andre inflammationshæmmende midler skjule tegn på bakteriel og viral infektion.
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation.
 • Ved smertelindring efter hornhindelæsioner bør behandling vare højst 2 døgn, da symptomer på keratitis kan maskeres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Conjunctivitis, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Øjenkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fotosensibilitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneal abrasio, Keratitis.
Ikke kendt Dyspnø, Forværret astma.
Eksem.
Allergisk conjunctivitis, Allergiske reaktioner i øjet, Corneal udtynding.

*Ved brug af NSAID lokalt efter grå stær-operation er alvorlig corneal udtynding i meget sjældne tilfælde rapporteret. Patienter med påvist nedbrydning af hornhinde-epitel skal straks ophøre med behandlingen. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • NSAID med antiinflammatorisk og analgetisk effekt.
 • Hæmmer cyclo-oxygenase og dermed dannelsen af prostaglandiner, som reducerer inflammatoriske reaktioner og smerter efter kirurgiske indgreb, traumer eller andre ikke-infektiøse tilstande.

Farmakokinetik

Efter applikation af øjendråber penetrerer diclofenac cornea.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Efter anbrud af enkeltdosisbeholderen bør øjendråberne anvendes straks.
 • Uåbnede enkeltdosisbeholdere må opbevares i anbrudt aluminiumsfolie i 1 måned.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, endosis 1 mg/ml 029569
10 x 0,3 ml
44,95
(B) øjendråber, endosis 1 mg/ml 029581
20 x 0,3 ml
53,95
(B) øjendråber, endosis 1 mg/ml 029592
40 x 0,3 ml
135,40

Substitution

øjendråber, endosis 1 mg/ml
Voltaren Ophtha GSK Consumer Healthcare, Diclofenac, øjendråber, endosis 1 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2015-06-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...