Clindamycin "Alternova"

J01FF01
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af clindamycinfølsomme bakterier, fx infektioner forårsaget af stafylokokker
 • Som alternativ til makrolider og cefalosporiner hos penicillinallergikere.
 • Anvendes i kombination med penicillin ved nekrotiserende fasciitis forårsaget af hæmolytiske streptokokker, selv om effekten ikke er fastslået i kontrollerede kliniske studier.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 300 mg clindamycin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

 • Behandling
  • Voksne. 600-1.800 mg i døgnet fordelt på 2-4 doser.  
  • Børn > 30 kg. 3-6 mg/kg legemsvægt hver 6. time.

 • Profylakse mod endocarditis ved tandekstraktioner hos penicillinallergikere
  •  Voksne. 600 mg oralt 1 time før indgrebet.

 • Bemærk: Kapslerne skal synkes hele.

Forsigtighedsregler

 • Stor forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Clindamycin har neuromuskulært blokerende effekt, og forsigtighed anbefales derfor ved anvendelse til patienter, som behandles med neuromuskulært blokerende midler, og patienter med myasthenia gravis.
 • Clindamycin seponeres ved hypersensitivitetsreaktioner eller alvorlige hudreaktioner.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Leverpåvirkning, Opkastning, Pseudomembranøs colitis.
Eosinofili.
Ikke almindelige (0,1-1%) Neuropati.
Sjældne (0,01-0,1%) Erythema multiforme.
Ikke kendt Clostridium difficile colitis, Ulcerationer i øsofagus.
Agranulocytose, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Eksfoliativ dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Vaginitis.

Interaktioner

 • Clindamycin har antagonistisk effekt med makrolider.
 • Clindamycin kan potensere virkningen af neuromuskulære blokkere.
 • Metaboliseringshastigheden for tacrolimus forøges af clindamycin ved CYP3A4-induktion.
 • CYP3A4- og CYP3A5-inhibitorer/-induktorer kan nedsætte henholdsvis øge clindamycin-clearance. Ved samtidig brug af stærke CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, monitoreres for manglende virkning af behandlingen.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 1.200 1. trimester-eksponerede efter lokal eller systemisk administration uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Data tillader ikke at vurdere antallet af systemisk eksponerede. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Et enkelt tilfælde af blodig diarré er rapporteret for et 5-dage gammelt barn, hvis mor var i behandling med gentamicin og clindamycin. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer og hæmmer herved proteinsyntesen. Det virker således bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker først og fremmest på grampositive kokker, i særdeleshed:
   • Staphylococcus aureus
   • Streptococcus pneumoniae
   • Streptococcus pyogenes.
  • Virker i øvrigt over for:
   • Bacillus anthracis
   • Corynebacterium diphtheriae.
  • Virker også kraftigt over for de fleste anaerobe bakterier, især:
   • Bacteroides spp.
   • Peptostreptococcus spp.
   • Peptococcus spp.
  • En del Clostridium spp. er resistente.
  • Gramnegative stave, Neisseria spp. og Enterococcus faecalis er resistente.
  • Øverste grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er 2 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. 
 • Biotilgængelighed ca. 90%. 
 • Efter oral indgift af 150 mg eller 300 mg nås maksimal plasmakoncentration på henholdsvis 2,5-3 mikrogram/ml og 4 mikrogram/ml efter ca. 1 time. 
 • Efter intramuskulær indgift af 300 mg nås maksimal plasmakoncentration på 12 mikrogram/ml efter 0,5-1 time.
 • Clindamycin fordeles hurtigt, både ekstra- og intracellulært.
 • Fordelingsvolumen 1,1 l/kg.
 • Der opnås relativt høje koncentrationer i knoglevæv og i pus i infektionsfoci.
 • Passerer ikke den intakte blod-hjernebarriere og kun i ringe grad inflammerede meninges.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2,5 timer. 
 • 5-15% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Udskilles med galden, hvor koncentrationen kan nå op på 50 mikrogram/ml.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 300 mg (kan dosisdisp.) 026695
20 stk. (blister)
64,95 12,99

Substitution

hårde kapsler 300 mg
Dalacin Pfizer, Clindamycin, hårde kapsler 300 mg
Dalacin C (Parallelimport), Clindamycin, hårde kapsler 300 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Turkis
Mål i mm: 7,1 x 21,8
hårde kapsler 300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-09-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...