Bumetanid "Orifarm"

C03CA02
 
 

Loop-diuretikum ( diuretikum med høj maksimal virkning, "high ceiling diuretic"). 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg (delekærv) bumetanid. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,5-1 mg dgl. evt. stigende til 2 mg 2-3 gange dgl. 

 

Bemærk 

 • Der er utilstrækkelige data vedr. behandling af børn.
 • Kan tages med eller uden mad.

Kontraindikationer

 • Alvorlig elektrolytmangel
 • Vedvarende anuri
 • Hepatisk encefalopati inkl. koma.

Forsigtighedsregler

 • Hypotension
 • Svær leverinsufficiens
 • Svær eller progressiv nyreinsufficiens
 • Potentiel obstruktion af urinvejene
 • Forhøjet serum-urat eller serum-kreatinin
 • Kendt overfølsomhed over for sulfonamider.
 • Elektrolyt- og væskeubalance kan forekomme, og serum-kalium bør kontrolleres regelmæssigt.
 • Regelmæssig monitorering af urin og blodsukker ved diabetes og mistanke om latent diabetes.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Smerter, Træthed.
Abdominalsmerter, Kvalme.
Ortostatisk hypotension.
Hyperkaliæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Muskelkramper, Myalgi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Vandladningsbesvær.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyspnø, Hypotension, Perifere ødemer.
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Dehydrering, Forhøjet serum-urat.
Synkope.
Fotosensibilitet.
Nyresvigt.
Høreforstyrrelser.

Interaktioner

 • Virkningen af hjerteglykosider og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes pga. induceret renalt kaliumtab.
 • Samtidig brug af bumetanid og klasse III antiarytmika kan øge risikoen for elektrolytforstyrrelser og efterfølgende kardiotoksicitet (QT-forlængelse, torsades de pointes, hjertestop).
 • Risiko for hypokaliæmi øges med glukokortikoider pga. synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Probenecid nedsætter den diuretiske virkning af bumetanid.
 • Bumetanid kan forstærke den ototoksiske effekt af aminoglykosider.
 • Forstærke virkningen af antihypertensive midler inkl. diuretika og lægemidler som fremkalder ortostatisk hypotension, fx. tricycliske antidepressiva.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med syrepumpehæmmere pga. risiko for hypomagnesiæmi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen cykliske ødemer hos kvinder (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Hæmmer reabsorptionsmekanismen af salte i det tykke opadstigende ben i Henle's slynge samt i nyrernes proksimale tubuli. Udøver herved en diuretisk og natriuretisk virkning. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 80-95%.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.
 • Virkningen indtræder efter ca. 0,5 timer og er maksimal efter 1-2 timer.
 • Virkningsvarighed 4-6 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 157984
100 stk. (blister)
443,70 2,22

Substitution

tabletter 2 mg
Burinex LEO, Bumetanid, tabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  2 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
BMT, 2
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...