Ciloxan® øjendråber, opløsning og øjensalve

S01AE03
 
 

Anvendelsesområder

Øjeninfektioner, forårsaget af ciprofloxacinfølsomme bakterier, der er resistente over for primære behandlingsforsøg (fusidin, chloramphenicol eller tobramycin). 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 3 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid).
Øjensalve. 1 g indeholder 3 mg ciprofloxacin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Øjendråber
Initialt. 1 dråbe i det afficerede øje hver 2. time de første 2 dage. Derefter 1 dråbe hver 4. time. 

 

Øjensalve
Initialt. 1 salvestreng (ca. 1,25 cm) indføres under nederste øjenlåg hver eller hver 2. time de første 2 dage, derefter hver 4. time. 

 

Bemærk: 

  • Begrænset erfaring vedr. børn under 1 år.
  • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. Øjensalve skal administreres sidst.
  • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Sådan bruger du øjensalve

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

  • Allergi over for indholdsstofferne.
  • Allergi over for fluorquinoloner.

Forsigtighedsregler

  • Ved infektion i øjet bør kontaktlinser seponeres.
  • Øjendråber, opløsning indeholder benzalkoniumchlorid, der kan medføre øjenirritation.
  • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Smagsforstyrrelser.
Korneal uklarhed, Okulær hyperæmi, Øjenirritation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Fotosensibilitet.
Corneal abrasio, Korneale infiltrater, Sløret syn, Synsforstyrrelser  (bl.a. nedsat syn, sløret syn), Øjensmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Dermatitis.
Allergiske reaktioner, Hypersensitivitet.
Conjunctivitis, Corneaerosion*, Keratitis, Nedsat corneasensibilitet, Okulær hypæstesi, Uveitis, Øresmerter.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

 

  • Alvorlige hud- og slimhindereaktioner, herunder Stevens-Johnsons syndrom, er i meget sjældne tilfælde beskrevet ved lokal anvendelse af fluorquinoloner.
  • Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske reaktioner (anafylaktisk shock) er observeret hos patienter i systemisk behandling med quinoloner. Den systemiske absorption er dog ringe efter topikal administration.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Virkemåde, virkningsspektrum og resistensforhold se Fluorquinoloner (antibiotika til systemisk brug).

Farmakokinetik

Absorberes i meget ringe grad efter lokal applikation.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Øjendråber. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. 

  

Holdbarhed 

Øjendråber. Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 3 mg/ml
Andre:
Dinatriumedetat : øjendråber, opløsning 3 mg/ml
Eddikesyre : øjendråber, opløsning 3 mg/ml
Mannitol : øjendråber, opløsning 3 mg/ml
Natriumacetat : øjendråber, opløsning 3 mg/ml
Paraffin : øjensalve 3 mg/g
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 3 mg/ml
Vaselin : øjensalve 3 mg/g

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 3 mg/ml 443671
5 ml
70,90
(B) øjensalve 3 mg/g 004458
3,5 g
85,85
 
 

Revisionsdato

2018-01-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...