Emselex®

G04BD10
 
 

Anvendelsesområder

 • Urgency-inkontinens
 • Hyppig vandladning
 • Imperiøs vandladningstrang hos patienter med overaktiv blære.

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 7,5 mg eller 15 mg darifenacin (som hydrobromid). 

Doseringsforslag

Voksne.  

 • Initialt 7,5 mg dgl. Dosis kan efter 2 uger øges til 15 mg dgl.
 • Ved moderat nedsat leverfunktion højst 7,5 mg dgl.


Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.  

Kontraindikationer

 • Urin- eller ventrikelretention
 • Svær colitis ulcerosa
 • Toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Ukontrolleret snævervinklet glaukom
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Samtidig administration af potente CYP3A4-hæmmere, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Forsigtighedsregler

 • Organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
 • Gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose, gastroøsofageal refluks eller svær obstipation)
 • Hiatus hernie
 • Autonom neuropati
 • Snævervinklet glaukom.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Darifenacin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Sundhedsstyrelsen, Antikolinerge lægemidler, januar 2018

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed, Obstipation.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme.
Hovedpine.
Øjentørhed.

Risiko for konfusion ses hos ældre pga. den antikolinerge effekt. 

Interaktioner

 • Ketoconazol øger plasmakoncentrationen af darifenacin med en faktor 5. Andre potente CYP3A4-hæmmere må forventes at have en lignende effekt.
 • CYP3A4-induktorer som rifampicin, carbamazepin og naturlægemidler, der indeholder perikon vil formentlig nedsætte koncentrationen.
 • Potente P-glykoproteinhæmmere som ciclosporin og verapamil øger effekten, og samtidig behandling bør undgås.
 • Samtidig indgift af potente CYP2D6-hæmmere øger ligeledes plasmakoncentrationen af darifenacin.
 • Darifenacin er en moderat hæmmer af CYP2D6 og bør anvendes med forsigtighed sammen med andre CYP2D6-substrater med snævert terapeutisk indeks
 • AUC for digoxin øges med ca. 15%.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Darifenacin er en selektiv muskarin M3-receptor-antagonist, som er den vigtigste undergruppe, der kontrollerer urinblærens muskelkontraktion. Det vides ikke, om denne selektivitet for M3 receptorer kan overføres til nogen klinisk fordel, når symptomer på overaktiv blæresyndrom behandles. Cytometriske studier udført med darifenacin hos patienter med ufrivillige blærekontraktioner viste øget blærekapacitet, øget volumentærskel for ustabile kontraktioner og mindsket frekvens af ustabile detrusorkontraktioner. 

Farmakokinetik

Biotilgængelighed 15-19%. Metaboliseres hovedsageligt i leveren via CYP3A4 og CYP2D6 til inaktive metabolitter. Steady state-plasmakoncentration nås efter ca. 6 dage. Plasmahalveringstid 13-19 timer. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 7,5 mg 454258
28 stk. (blister)
242,25 8,65
(B) depottabletter 7,5 mg 494842
98 stk. (blister) (Abacus)
605,00 6,17
(B) depottabletter 7,5 mg 581960
98 stk. (blister)
600,00 6,12
(B) depottabletter 15 mg 420044
28 stk. (blister) (2care4)
Udgået 05-11-2018
(B) depottabletter 15 mg 447544
28 stk. (blister) (Orifarm)
Udgået 22-10-2018
(B) depottabletter 15 mg 547482
28 stk. (blister)
392,00 7,00
(B) depottabletter 15 mg 083293
98 stk. (blister) (Abacus)
848,00 4,33
(B) depottabletter 15 mg 112236
98 stk. (blister)
841,90 4,30

Foto og identifikation

Depottabletter  7,5 mg

Præg:
DF, 7.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 7,5 mg
 
 
 

Depottabletter  15 mg

Præg:
DF, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 8 x 8
depottabletter 15 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...