Glucosamin "Sandoz"

M01AX05
 
 
Middel til lindring af symptomer ved osteoartrose.

Anvendelsesområder

Mulig lindring af symptomer ved let til moderat osteoartrose

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 400 mg glucosamin (som sulfatkaliumchlorid). 

Doseringsforslag

Voksne. 1.200 mg dgl. fordelt på 1-3 doser. 

Kontraindikationer

Skaldyrsallergi, da glucosamin er udvundet fra skaldyr.

Forsigtighedsregler

Ingen erfaring vedr. nedsat nyre- og leverfunktion. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Erytem.
Ikke kendt Ødemer.
Hyperkolesterolæmi.
Svimmelhed.
Angioødem.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Efter indtagelse af store doser er glucosamin næsten umålelig i plasma. Samtidig er biotilgængeligheden meget lav, og det er ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for klinisk relevante mængder. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Glucosamin har ingen eller kun beskeden effekt på smerter ved knæatrose. 

Farmakokinetik

  • Biotilgængelighed ca. 25% pga. førstepassage-metabolisme i leveren.
  • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-4 timer.
  • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
  • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) filmovertrukne tabletter 400 mg (kan dosisdisp.) 557857
270 stk.
ikke fast pris

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  400 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
filmovertrukne tabletter 400 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-03-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...