Arixtra®

B01AX05
 
 
Syntetisk pentasaccharid. Antikoagulans.

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af iskæmiske komplikationer (død, reinfarkt, refraktær iskæmi), ved UAP og non-STEMI.
 • Forebyggelse af venøse tromboemboliske komplikationer i forbindelse med større ortopædkirurgiske indgreb i underekstremiteterne, abdominalkirurgi hos højrisikopatienter samt hos medicinske immobiliserede patienter, som skønnes at være i højrisikogruppe.
 • Behandling af akut, symptomatisk, spontan trombose i en superficiel vene i underekstremiteterne, hvor patienten ikke samtidig har dyb venetrombose.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 sprøjte indeholder 1,5 mg, 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg eller 10 mg fondaparinuxnatrium. 

Doseringsforslag

Voksne. 

Ustabil angina pectoris 

 • Non-STEMI samt STEMI uden revaskularisering, akut: 2,5 mg s.c. 1 gang dgl. til udskrivelse eller til eventuel revaskularisering har fundet sted.
 • STEMI behandlet med eller uden trombolyse: 2,5 mg s.c. 1 gang dgl. til udskrivelse.


Tromboembolisk profylakse 

 • 2,5 mg s.c. 6 timer efter operation under forudsætning af god hæmostase.
 • Derefter 2,5 mg s.c. 1 gang dgl. med skiftende injektionssteder lateralt i abdominalvæggen i 5-9 dage eller længere, afhængigt af patientens mobilisering og operationstype.
 • Medicinske patienter: 2,5 mg s.c. 1 gang dgl. i 6-14 dage.

 

Superficiel venetrombose 

 • 2,5 mg s.c. 1 gang dgl. i mindst 30 dage og maksimalt i 45 dage.
 • Fondaparinux bør ikke gives til patienter med superficiel venetrombose i 24 timer før operation eller andre invasive indgreb.
 • Behandlingen med fondaparinux kan genoptages mindst 6 timer efter operationen, hvis hæmostase er opnået.

Bemærk 

Der er begrænset erfaring vedr. børn og unge < 17 år. 

 

Nedsat nyrefunktion 

 • Dosis bør reduceres til 1,5 mg dgl. hos patienter med GFR 20-50 ml/min.
 • For superficiel venetromboser er sikkerheden og virkningen af 1,5 mg ikke undersøgt.

  Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen

Kontraindikationer

 • Aktiv klinisk betydende blødning
 • Akut bakteriel endocarditis
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR ≤ 20 ml/min.).

Forsigtighedsregler

 • Øget blødningstendens
 • Blødning i centralnervesystemet
 • Blødning fra mave-tarmkanalen
 • Kort tid efter hjerne-, ryg- eller øjenkirurgi.
 • Nedsat nyrefunktion (GFR 20-50 ml/min.)
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Legemsvægt under 50 kg
 • Ældre over 75 år
 • Heparin-induceret trombocytopeni (HIT) i anamnesen
 • Overfladisk venetrombose, hvis der samtidig behandles med andre præparater, som øger risikoen for blødning.
 • Kanylehylsteret indeholder latex, som kan give allergiske reaktioner.

Ved neuraksial blokade kan kateteranlæggelse og fjernelse tidligst ske 34 timer efter seneste profylaksedosis. Efter kanylefjernelse skal der gå 4-12 timer, før næste s.c. injektion gives. 

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik antitrombotisk behandling. Død.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Anæmi, Blødningstendens.
Sjældne (0,01-0,1%) Cerebral hæmoragi, Dyspnø, Hypotension, Ødemer.
Hypokaliæmi.
Konfusion, Svimmelhed, Synkope.
Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Interaktioner

Samtidig indgift af farmaka med hæmmende virkning på hæmostasen, fx ASA, NSAID, vitamin K-antagonister, hepariner og dextran, kan forstærke den antikoagulerende virkning. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. Det er dog ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for terapeutiske mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Hæmmer specifikt koagulationsfaktor Xa ved at forstærke virkningen af antitrombin.

Farmakokinetik

 • Biotilgængeligheden efter subkutan injektion er 100%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 17 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5-8. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 2,5 mg/0,5 ml 105523
10 stk. (Chemvet Pharma)
Udgået 19-11-2018
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 2,5 mg/0,5 ml 158407
10 stk. (Orifarm)
1.065,00 106,50
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 2,5 mg/0,5 ml 470471
10 stk.
1.042,45 104,25
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 2,5 mg/0,5 ml 471640
10 stk. (2care4)
Udgået 17-12-2018
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 1,5 mg/0,3 ml 117836
10 stk.
1.028,90 171,48
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 1,5 mg/0,3 ml 156795
10 stk. (Orifarm)
1.050,00 175,00
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 2,5 mg/0,5 ml 429202
20 stk. (EuroPharma)
Udgået 05-11-2018
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 5 mg/0,4 ml 585754
10 stk.
3.405,60 170,28
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 7,5 mg/0,6 ml 403966
10 stk.
5.438,10 181,27
(B) injektionsvæske, opl. i sprøjte 10 mg/0,8 ml 402600
10 stk.
2.590,60 64,77

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  1,5 mg/0,3 ml

Farve: Gul
Arixtra® inj. væske i sprøjte 1,5 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  2,5 mg/0,5 ml

Farve: Blå
Arixtra® inj. væske i sprøjte 2,5 mg
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i sprøjte  7,5 mg/0,6 ml

Farve: Rød
Arixtra® inj. væske i sprøjte 7,5 mg
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-07-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...