Burinex®

C03CA02
 
 

Loop-diuretikum (diuretikum med høj maksimal virkning, "high ceiling diuretic"). 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv), 2 mg eller 5 mg (delekærv) bumetanid. 

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg bumetanid. 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Ødemer og hypertension
  0,5-1 mg dgl. evt. stigende til 2 mg 2-3 gange dgl.
  Ved kronisk nyreinsufficiens kan bumetanid anvendes i meget store doser, op til 5-15 mg 1-4 gange dgl. under samtidig intensiv overvågning af den kliniske tilstand og blodparametre.


Parenteralt 

 • Ødemer
  1-2 mg (2-4 ml) i.v. eller i.m.
 • Lungeødem
  2 mg (4 ml) i.v. evt. gentaget med 10-15 min. interval. Doser på indtil 5 mg (10 ml) i.v., evt. gentaget, kan anvendes.
 • Lungeødem ved nyreinsufficiens
  5-10 mg (10-20 ml) langsomt i.v. eller i 500 ml infusionsvæske, evt. gentaget.
 • Forceret diurese
  1-2 mg (2-4 ml) i.v., derefter afpasses dosisstørrelse og interval efter ønsket timediurese.
 • Hypertensive kriser
  2 mg (4 ml) i.v.

 

Bemærk 

 • Der er utilstrækkelige data vedr. behandling af børn.
 • Kan tages med eller uden mad.

Kontraindikationer

 • Alvorlig elektrolytmangel
 • Vedvarende anuri
 • Hepatisk encefalopati inkl. koma
 • Svær hyponatriæmi
 • Allergi over for sulfonamider.

Forsigtighedsregler

 • Akut myokardieinfarkt
 • Trombocytopeni
 • Hypovolæmi
 • Porfyri
 • Hypotension
 • Svær leverinsufficiens
 • Svær nyreinsufficiens
 • Nefrotisk syndrom.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Forhøjet serum-urat, Hypokaliæmi.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Ortostatisk hypotension.
Anfald af arthritis urica, Hyperglykæmi, Hyperkaliæmi, Hypocalcæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dehydrering, Diabetes mellitus.
Sjældne (0,01-0,1%) Leukopeni, Trombocytopeni.
Allergiske reaktioner.
Ototoksicitet.

Interaktioner

 • Virkningen af hjerteglykosider og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes pga. induceret renalt kaliumtab.
 • Risiko for hypokaliæmi øges med glukokortikoider pga. synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion.
 • Virkningen af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer) nedsættes.
 • Bumetanid reducerer clearance af lithium og samtidig behandling kræver tæt monitorering af S-lithium.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Phenytoin og probenecid nedsætter den diuretiske virkning af bumetanid.
 • Forstærker den nefro- og ototoksiske effekt af aminoglykosider.
 • Forstærke virkningen af antihypertensive midler inkl. diuretika og lægemidler som fremkalder ortostatisk hypotension, fx. tricycliske antidepressiva.
 • Forsigtighed ved førstegangs anvendelse af ACE-hæmmere eller angiotensin II-antagonister pga. risiko for hypotension.
 • Forsigtighed ved samtidig behandling med syrepumpehæmmere pga. risiko for hypomagnesiæmi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen cykliske ødemer hos kvinder (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Hæmmer reabsorptionsmekanismen af salte i det tykke opadstigende ben i Henle's slynge samt i nyrernes proksimale tubuli. Udøver herved en diuretisk og natriuretisk virkning. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed efter oral indgift 80-95%.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.
 • Virkningen indtræder efter ca. 0,5 timer og er maksimal efter 1-2 timer.
 • Virkningsvarighed 4-6 timer.
 • Efter intravenøs indgift indtræder virkningen inden for 5 minutter.
 • Virkningsvarighed 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH i injektionsvæske ca. 7,0.
 

Forligelighed ved infusion  

Blandbar med isotonisk glucose- og natriumchlorid-infusionsvæske. Maksimalt 0,25 mg/10 ml. Infusionstid 1-2 timer.
 

Bemærk: Ved behandling af ødemer bør isotonisk glucose-infusionsvæske foretrækkes. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml
Lactose : tabletter 1 mg, tabletter 1 mg  (2care4) , tabletter 1 mg  (Orifarm) , tabletter 1 mg  (Paranova Danmark) , tabletter 2 mg, tabletter 5 mg, tabletter 5 mg  (2care4) , tabletter 5 mg  (Orifarm) , tabletter 5 mg  (Abacus)
Natriumdihydrogenphosphat : injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml
Xylitol : injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 1 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 163073
98 stk. (blister)
205,00 2,09
(B) tabletter 1 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 578931
98 stk. (blister)
182,70 1,86
(B) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 142927
100 stk.
267,50 2,68
(B) tabletter 1 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 107283
100 stk. (blister)
171,00 1,71
(B) tabletter 1 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 144810
100 stk. (blister)
201,15 2,01
(B) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 056929
100 stk.
494,40 2,47
(B) tabletter 5 mg  (Abacus) (kan dosisdisp.) 458049
98 stk. (blister)
696,75 1,42
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 172957
100 stk.
782,80 1,57
(B) tabletter 5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 043833
100 stk. (blister)
468,00 0,94
(B) tabletter 5 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 385512
100 stk. (blister)
491,00 0,98
(B) tabletter 5 mg  (Paranova Danmark) 560902
100 stk. (blister)
481,00 0,96
(B) injektionsvæske, opl. 0,5 mg/ml 001009
5 amp. x 4 ml
143,20 14,32

Substitution

tabletter 2 mg
Bumetanid "Orifarm" Orifarm Generics, Bumetanid, tabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
133,
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,9 x 7,9
tabletter 1 mg
 
 
 

Tabletter  2 mg

Præg:
155,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 2 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg

Præg:
mg, 5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 10
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-11-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. november 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...