Glytrin®

C01DA02
 
 

Hurtigt virkende kardilaterende organisk nitrat til applicering på mundslimhinden. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Sublingualspray. 1 dosis (pust) indeholder 0,4 mg glycerylnitrat. 

Doseringsforslag

Voksne 

Begyndende anfald  

 • 1 pust (0,4 mg) sprøjtes under tungen, mens vejret holdes, så inhalation undgås.
 • Kan gentages efter behov.
 • Højst 3 doser i alt.

 

Forebyggelse af inducérbare anfald, fx fysisk anstrengelse, følelsesmæssig stress, udsættelse for kulde 

 • 1-2 pust (0,4 - 0,8 mg) under tungen lige inden begivenheden starter.

Kontraindikationer

 • Alvorlig hypotension (syst.BT < 90 mmHg)
 • Svær anæmi
 • Konstriktiv pericarditis
 • Svær bradykardi
 • Glukose-6-fosfat-dehydrogenaseinsufficiens
 • Hjerneblødning og hjernetrauma
 • Aorta- og/eller mitralstenose
 • Angina forårsaget af hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
 • Kredsløbskollaps
 • Kardiogent shock
 • Toksisk pulmonalt ødem
 • Anvendelse af fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Forsigtighedsregler

 • Perikardial tamponade
 • Akut myokardieinfarkt
 • Venstre ventrikelsvigt
 • Ortostatisk hypotension
 • Svært nedsat lever- eller nyrefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk.
 • For at modvirke toleransudvikling bør der tilstræbes en nitratfri periode på minimum 8 timer hvert døgn.
 • Alkohol bør undgås på grund af dets hypotensive virkning.
 • Hos glaukompatienter tilrådes lægekontrol af det intraokulare tryk.

Bivirkninger

Initialt hovedpine og rødme i ansigtet, som ofte forsvinder ved fortsat behandling.
Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Kvalme.
Ansigtsrødme.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Bradykardi, Forværring af angina pectoris, Kredsløbskollaps, Ortostatisk hypotension.
Synkope.
Meget sjældne (< 0,01%) Eksfoliativ dermatitis.

Toleransudvikling og krydstolerans med nitroforbindelser er set ved kronisk, kontinuerlig behandling med høje doser, som derfor bør undgås. 

Interaktioner

 • Sildenafil, tadalafil og vardenafil forstærker den hypotensive virkning af nitrater. Må ikke anvendes samtidig.
 • Riociguat potenserer den blodtrykssænkende virkning af glycerylnitrat, og kombinationen bør undgås.
 • Glycerylnitrat kan øge niveauet af ergotamin og dets hypertensive virkning.
 • Glycerylnitrat kan nedsætte den trombolytiske effekt af alteplase. Muligvis pga. øget hepatisk blodgennemstrømning, som resulterer i øget nedbrydning af alteplase og dermed nedsat koronararterie reperfusion, længere tid til reperfusion og større sandsynlighed for koronararterie reokklusion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Forgiftning

I sjældne tilfælde kan forekomme methæmoglobinæmi, se Hemiglobindannere (forgiftning)

Farmakodynamik

Nitroglycerin udløser universel vasodilatation. Det øger myokardiets gennemblødning og fører til et fald i hjertets iltbehov på grund af perifer vasodilatation med reduktion i såvel pre- som afterload.  

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mundslimhinden.
 • Plasmahalveringstid 1-3 minutter.
 • Ved applicering på mundslimhinden indtræder virkningen inden for 0,5-1 minut.
 • Sprayformen betyder, at virkningen indtræder omgående, også i tilfælde hvor mundslimhinden er tør.
 • Virkningsvarighed 10-30 minutter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Tilskud

Klausuleret tilskud ved angina pectoris. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) sublingualspray 0,4 mg/dosis 531020
200 doser
ikke fast pris

Foto og identifikation

Sublingualspray  0,4 mg/dosis

Mål i mm: 24 x 79
Glytrin® mundhulespray 0,4 mg/dosis
 
 
 
 
Uden prop
 
Glytrin® mundhulespray 0,4 mg/dosis
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...