Combivir®

J05AR01
 
 

Antiviralt middel. Kombination af lamivudin og zidovudin. Begge stoffer hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase. 

Anvendelsesområder

 • Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-inficerede voksne og børn.
 • Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.

 

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg lamivudin og 300 mg zidovudin. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 30 kg
  1 tabl. 2 gange dgl.
 • Børn 21-30 kg.
  ½ tabl. om morgenen og 1 tablet om aftenen.
 • Børn 14-21 kg
  ½ tabl. 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Ved gastro-intestinal intolerance hos børn med legemsvægt 21-30 kg kan dosis ændres til ½ tabl. 3 gange dgl.
 • Til børn med legemsvægt < 14 kg bør anvendes enkeltstofpræparater for at kunne dosere nøjagtigt.
 • Hos patienter med nedsat leverfunktion, nedsat nyrefunktion (GFR ≤ 50 ml/min.) eller med lave hæmatologiske parametre bør døgndosis af lamivudin og zidovudin reduceres. Derfor bør der anvendes enkeltstofpræparater.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Neutropeni med neutrofiltal < 0,75 x 109/l
 • Anæmi med hæmoglobinniveau < 4,65 mmol/l
 • Samtidig anvendelse af ganciclovir.

Forsigtighedsregler

Zidovudin 

 • Hæmatologisk toksicitet: Anæmi og leukopeni kan ses, de hæmatologiske parametre skal derfor monitoreres. Særlig forsigtighed skal udvises ved eksisterende kompromitteret knoglemarv.


Lamivudin 

 • Udvikles pancreatitis, bør behandlingen seponeres.
 • Anvendes med forsigtighed ved nedsat leverfunktion. ALAT-niveau bør måles hver 3. måned.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Feber, Træthed, Utilpashed.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Opkastning.
Hoste, Rhinitis.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni.
Artralgi, Myalgi.
Svimmelhed, Søvnløshed.
Alopeci, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Knoglemarvsdepression, Pancytopeni.
Gynækomasti.
Myopati.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Pancreatitis.
Kardiomyopati.
Lactacidose.
Rhabdomyolyse.
Angst, Depression, Kramper, Paræstesier.
Angioødem.
 • Legemsvægt og glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige samt subkutant fedt kan reduceres under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.
 • Autoimmune lidelser (fx Graves sygdom) er også set og kan optræde flere måneder efter påbegyndt behandling.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med ganciclovir øger plasmakoncentrationen af zidovudin med ca. 60% og risikoen for hæmatologiske bivirkninger. Kombination bør undgås.
 • Samtidig behandling med potentielle myelosuppressive lægemidler kan øge risikoen for toksicitet.
 • Samtidig indgift af lamivudin og trimethoprim øger plasmakoncentrationen af lamivudin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Samtidig brug af clarithromycin kan nedsætte biotilgængeligheden af zidovudin. Forskudt indgivelsestidspunkt kan være nødvendig.
 • Samtidig indgift af zidovudin og fluconazol, ritonavir eller valproat øger plasmakoncentrationen af zidovudin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Samtidig indgift af zidovudin, lamivudin og ritonavir kan medføre stigning i ritonavir clearance. Dosisjustering af ritronavir kan være nødvendig.
 • Samtidig indgift af zidovudin og rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af zidovudin. Dosisjustering kan være nødvendig.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For zidovudin (>4.100) og lamivudin (>4.500) er mange data for 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-nukleosid-RT-hæmmere.
 • Lamivudin og zidovudin: 
  • Nukleosid-analoger.
  • Intracellulært omdannes de enzymatisk til de aktive metabolitter.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer.  

 

Lamivudin: 

 • Biotilgængelighed af ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af ca. 1 time.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

 

Zidovudin: 

 • Biotilgængelighed af 60-70%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1 time.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Koncentration i cerebrospinalvæske ca. 50% af plasmakoncentrationen.
 • Inaktiveres i leveren ved konjugering til glucuronsyre.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • 10-20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150+300 mg (kan dosisdisp.) 101916
60 stk. (blister)
3.261,05
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150+300 mg (kan dosisdisp.) 488177
60 stk. (blister) (Abacus)
2.050,60

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150+300 mg

Præg:
GX, FC3
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 17,7
filmovertrukne tabletter 150+300 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-09-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...