Glucos "Fresenius Kabi"

B05BA03
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml. 1 l indeholder 50 g (278 mmol) glucose. 

Infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml. 1 l indeholder 100 g (555 mmol) glucose. 

Infusionsvæske, opløsning 200 mg/ml. 1 l indeholder 200 g (1.110 mmol) glucose.  

Infusionsvæske, opløsning 500 mg/ml. 1 l indeholder 500 g (2.780 mmol) glucose.  

Doseringsforslag

Individuelt. 

Infusionsvæske 50 mg/ml

 • Parenteral energitilførsel
  • 500 mg/kg legemsvægt/time i.v.
  • Infusionshastigheden bør ikke overskride 500 ml/time.
 • Væsketilførsel uden samtidig elektrolyttilførsel
  • 1 til flere liter i døgnet.
  • Infusionshastigheden bør ikke overskride 500 ml/time eller ca. 10 ml/kg legemsvægt/time.

Infusionsvæske 100 mg/ml

Parenteral energitilførsel 

 • 500 mg/kg legemsvægt/time i.v.
 • Infusionshastigheden bør ikke overskride 250 ml/time.
 • Bør gives i centralt venekateter eller i en velfungerende kanyle i en større vene.

 

Infusionsvæske 200 mg/ml

 • Infusionshastigheden til voksne bør ikke overskride 125 ml/time.
 • Advarsel:
  • Infusionsvæsken er stærkt hypertonisk.
  • Bør indgives i centralt venekateter.

 

Infusionsvæske 500 mg/ml

 • Infusionshastigheden til voksne bør ikke overskride 50 ml/time.
 • Advarsel:
  • Infusionsvæsken er stærkt hypertonisk.
  • Bør indgives i centralt venekateter.

Forsigtighedsregler

Paravenøs infusion kan give nekroser.

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Der ordineres 50% glukoseopløsning, hvilket svarer til 500 g/l. I stedet gives der fejlagtigt 50 mg/ml (50g/l). Fald i blodsukker med bevidsthedssvækkelse.
Administrations-/ dispenseringsfejl Infusionen blev givet med for høj hastighed. Hjertestop
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Ikke kendt Hypervolæmi, Tromboflebitis.
Elektrolytforstyrrelser, Glucosuri, Hyperglykæmi.
Anafylaktisk reaktion*, Hypersensitivitet*.

*Potentiel manifestation hos patienter med majsallergi. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske pr. 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalisering, kirurgiske procedurer eller kliniske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Glucose udgør den væsentligste kilde til energi i cellemetabolismen.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakodynamik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Farmakokinetik

 • Glucose metaboliseres primært ved glycogenese (energilagring) og ved glykolyse (energifrigivelse med dannelse af kuldioxid og vand). Infusionsvæsker med glucose bliver derfor hypotone efter indgift.
 • Når der tilsættes lægemidler, vil opløsningens farmakokinetik afhænge af egenskaberne af det anvendte lægemiddel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber  

Infusionsvæske  

 

 

50 mg/ml  

100 mg/ml  

200 mg/ml  

500 mg/ml  

Osmolaritet (mosmol/l) 

Ca. 280 

Ca. 555 

Ca. 1.100 

Ca. 2.780 

Isotoni 

Isotonisk 

Hypertonisk 

Stærkt hypertonisk 

Stærkt hypertonisk 

Energiindhold 

Ca. 840 kj/l  

(200 kcal/l) 

Ca. 1.680 kJ/l  

(400 kcal/l) 

Ca. 3.360 kJ/l  

(800 kcal/l) 

Ca. 8.400 kJ/l  

(2.000 kcal/l) 

pH 

Ca. 4 

Ca. 4 

Ca. 4 

Ca. 4 

 

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke indgives samtidig med, før eller efter blod gennem samme infusionsudstyr, da hæmolyse og pseudoagglutination kan forekomme. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 067001
50 x 100 ml (Freeflex)
478,80
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 374251
30 x 250 ml (Freeflex)
340,25
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 042396
10 x 1000 ml
166,45
(B) infusionsvæske, opløsning 50 mg/ml 164256
20 x 500 ml (Freeflex)
237,25
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 042305
10 x 1000 ml (Freeflex)
234,55
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 165859
20 x 500 ml (Freeflex )
347,35
(B) infusionsvæske, opløsning 200 mg/ml 042323
10 x 1000 ml (Freeflex)
316,20
(B) infusionsvæske, opløsning 200 mg/ml 530828
20 x 500 ml (Freeflex)
465,25
(B) infusionsvæske, opløsning 500 mg/ml 469480
20 x 500 ml (Freeflex)
524,85
 
 

Revisionsdato

2017-12-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 26. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...