Brevibloc®

C07AB09
 
 

Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og uden membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg esmololhydrochlorid. 

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg esmololhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. Sædvanligvis 0,5 mg/kg som i.v. bolusinjektion over 1 min. efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med 0,05-0,3 mg/kg/min. i.v. 

Bør kun gives på sygehus under kontrol af ekg og blodtryk. 

Kontraindikationer

 • Sinusbradykardi
 • AV-blok af 2. eller 3. grad.
 • Kardiogent shock
 • Svær hjerteinsufficiens
 • Ubehandlet fæokromocytom
 • Pulmonal hypertension
 • Akut astmaanfald
 • Metabolisk acidose
 • Tilstande med udtalt bradykardi eller/og lavt blodtryk.

Forsigtighedsregler

 • Astma 
 • Kronisk obstruktiv lungelidelse 
 • Claudicatio intermittens 
 • Diabetes mellitus 
 • Prinzmetals angina 
 • Bør anvendes med stor forsigtighed ved Raynauds syndrom.

Natriumindhold 

1 ml inj.- eller infusionsvæske indeholder ca. 0,12 mmol, som svarer til ca. 7 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hypotension.
Øget svedtendens.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Reaktioner på indstiksstedet, Træthed.
Kvalme, Opkastning.
Agitation, Angst, Depression, Hovedpine, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Paræstesier, Somnolens, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Angina pectoris, AV-blok, Bradykardi, Bronkospasme, Dyspnø, Hjerteinsufficiens, Lungeødem, Perifer iskæmi, Pulmonal hypertension, Ventrikulær ekstrasystoli.
Knoglesmerter.
Kramper, Synkope, Talebesvær, Tankeforstyrrelser.
Urinretention.
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt Hjertestop.
Forværring af psoriasis.
Angioødem.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved brug af esmolol sammen med andre antihypertensive midler eller midler, som kan forårsage hypotension eller bradykardi, da virkningerne af esmolol kan forøges, eller bivirkningerne ved hypotension eller bradykardi kan forværres.
 • Kan øge den hypotensive effekt af alle inhalationsanæstetika. 
 • Samtidig indgift af verapamil bør undgås og efter seponering af verapamil, bør der gå mindst 48 timer før indgift af esmolol.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Forgiftning

Farmakodynamik

Esmolol blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet og medfører et fald i hjertets minutvolumen. Esmolol har hurtig indtrædende virkning af meget kort varighed, og dosis kan dermed hurtigt justeres. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i de røde blodlegemer til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 9 minutter.
 • Mindre end 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Injektionsvæske og infusionsvæske. pH 4,5-5,5. 

  

Tilberedning af infusionsvæske 

Injektionsvæske kan opblandes i natriumchlorid- og glucose-infusionsvæsker.  

Må ikke blandes med andre lægemidler. 

Se brugsvejledning/produktresumé vedr. håndtering af infusionsposerne. 

  

Forligelighed ved infusion  

Må ikke blandes med andre lægemidler eller fortyndes med andre infusionsvæsker. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 097973
5 x 10ml
654,95 3.274,75
(B) infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml 097961
250 ml.
2.186,10 2.186,10
 
 

Revisionsdato

2017-03-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...