Amaryl®

A10BB12
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof

Anvendelsesområder

Stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med  kostregulering, motion og vægtreduktion. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv), 2 mg (delekærv), 3 mg (delekærv) eller 4 mg (delekærv) glimepirid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Initialt 1 mg dgl. stigende med 1 mg hver 1.-2. uge.
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 1-4 mg dgl. Dagdoser over 4 mg giver sjældent yderligere effekt.
 • Anbefalet maksimal dosis er 6 mg.

 

Nedsat nyrefunktion: Nedsat dosis. 

 

Bemærk: 

 • Skal indtages umiddelbart før eller i forbindelse med dagens første måltid.
 • Tabletterne skal synkes hele eller halve.
 • Må ikke knuses eller tygges.

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Diabetisk koma
 • Alvorlig nyre- eller leversygdom
 • Kendt overfølsomhed over for sulfonylurinstoffer eller sulfonamider
 • Alvorlige infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Efter længere tids faste
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Hypoglykæmi.
Alopeci.
Meget sjældne (< 0,01%) Abdominalsmerter, Hepatitis, Leverinsufficiens.
Vasculitis.
Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Fotosensibilitet.
Synsforstyrrelser.
 • Hypoglykæmi ses ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption.
 • Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang kan forekomme.

Interaktioner

 • Hvis leverens glykogenforråd er nedsat, fx efter længere tids faste, vil non-selektive β-blokkere forstærke den hypoglykæmiske virkning (β1-selektive β-blokkere bør foretrækkes).
 • På grund af interferens med den hepatiske biotransformation af sulfonylurinstoffer (metaboliseres hovedsageligt via CYP2C9) vil følgende lægemiddelstoffer teoretisk forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer:
  • vitamin K-antagonister
  • fenylbutazon
  • sulfamethoxazol/trimethoprim
  • ACE-hæmmere
  • fluconazol
  • ranitidin.

Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.  

 • Rifampicin øger i varierende grad metabolismen af sulfonylurinstoffer og hæmmer derved deres hypoglykæmiske virkning.
 • Den hypoglykæmiske virkning hæmmes af:
  • loop-diuretika
  • thiaziddiuretika
  • barbiturater
  • glukokortikoider.
 • Glimepirid bør tages mindst 4 timer før colesevelam for at undgå, at colesevelam binder sig til glimepirid og dermed reducerer glimepirids absorption fra mave-tarmkanalen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

Glimepirid virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 2-3 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 5-8 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : tabletter 2 mg, tabletter 4 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 1 mg, tabletter 2 mg, tabletter 3 mg
Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 091751
90 stk. (blister)
187,35 4,16
(B) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 091769
90 stk. (blister)
302,90 3,37
(B) tabletter 3 mg (kan dosisdisp.) 097881
90 stk. (blister)
436,75 3,24
(B) tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 004586
90 stk. (blister)
426,90 2,37

Substitution

tabletter 1 mg
Glimepirid "Bluefish" Bluefish, Glimepirid, tabletter 1 mg
Glimepirid "Orion" Orion Pharma, Glimepirid, tabletter 1 mg
Glimepirid "Sandoz" Sandoz, Glimepirid, tabletter 1 mg
Glimepirid "Stada" STADA Nordic, Glimepirid, tabletter 1 mg
 
tabletter 2 mg
Glimepirid "Bluefish" Bluefish, Glimepirid, tabletter 2 mg
Glimepirid "KRKA" KRKA, Glimepirid, tabletter 2 mg
Glimepirid "Orion" Orion Pharma, Glimepirid, tabletter 2 mg
Glimepirid "Sandoz" Sandoz, Glimepirid, tabletter 2 mg
Glimepirid "Stada" STADA Nordic, Glimepirid, tabletter 2 mg
 
tabletter 3 mg
Glimepirid "KRKA" KRKA, Glimepirid, tabletter 3 mg
Glimepirid "Orion" Orion Pharma, Glimepirid, tabletter 3 mg
Glimepirid "Stada" STADA Nordic, Glimepirid, tabletter 3 mg
 
tabletter 4 mg
Glimepirid "Bluefish" Bluefish, Glimepirid, tabletter 4 mg
Glimepirid "KRKA" KRKA, Glimepirid, tabletter 4 mg
Glimepirid "Orion" Orion Pharma, Glimepirid, tabletter 4 mg
Glimepirid "Sandoz" Sandoz, Glimepirid, tabletter 4 mg
Glimepirid "Stada" STADA Nordic, Glimepirid, tabletter 4 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
NMK,
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 4 x 8
tabletter 1 mg
 
 
 

Tabletter  2 mg

Præg:
NMM,
Kærv: Delekærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 5 x 10
tabletter 2 mg
 
 
 

Tabletter  3 mg

Præg:
NMN,
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5 x 10
tabletter 3 mg
 
 
 

Tabletter  4 mg

Præg:
NMO,
Kærv: Delekærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 5 x 10
tabletter 4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-11-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...