Cytarabine "Pfizer"

L01BC01
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit til cytidin og desoxycytidin. 

Anvendelsesområder

  • Maligne lidelser, især akut leukæmi.

Cytarabin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg eller 100 mg cytarabin. 

Doseringsforslag

Mange doseringsskemaer er i anvendelse, fx indgift af 100-200 mg/m2 legemsoverflade/døgn kontinuerligt eller hver 12. time i 5-7 døgn. 

Ved leukæmi, hvor sygdommen er refraktær over for denne dosis, kan anvendes højdosisbehandling med fx 1.000 mg/m2 legemsoverflade hver 12. time som 1-3 timers infusion i 2-3 dage. 

Cytarabin 20 mg/ml kan gives intratekalt (intraspinalt) ved CNS-leukæmi i doser på 10-30 mg/m2 legemsoverflade op til 3 gange ugentlig. Injektionen skal indgives langsomt. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Forsigtighedsregler

Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber.
Abdominalsmerter, Anale ulcera, Diarré, Kvalme, Leverpåvirkning, Opkastning, Orale ulcera, Stomatitis.
Kardiomyopati, Lungeødem, Respirationsdepression.
Knoglemarvsdepression.
Cerebrale og især cerebellare udfaldssymptomer, Koma, Søvnighed.
Alopeci, Hududslæt.
Infektioner  (herunder sepsis).
Conjunctivitis, Corneal lidelse, Konjunktival blødning.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Colitis, Forhøjet bilirubin.
Hudkløe, Sårdannelse, Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning, Pancreatitis.
Pericarditis.
Neuritis, Svimmelhed.
Allergisk ødem, Anafylaktisk reaktion.
Sjældne (0,01-0,1%) Artralgi.
Urinretention.
Ikke kendt Ileus, Peritonitis.
Bradykardi, Tromboflebitis.
Kramper, Personlighedsforstyrrelser.
Palmar-plantar erytrodysæstesi.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Desoxycytidinanalog, som efter in vivo-aktivering intracellulært indbygges i DNA med defekt DNA-syntese til følge.

Farmakokinetik

  • Absorberes i ringe grad fra mave-tarmkanalen og administreres derfor intravenøst eller subkutant, evt. intratekalt (intraspinalt).
  • Fosforyleres til aktiv antimetabolit, som hurtigt deamineres til det inaktive uracilarabinosid vha. cytidindeaminase, som især findes i lever og nyrer, men også i resistente tumorceller.
  • Passerer i mindre grad blod-hjernebarrieren.
  • Plasmahalveringstiden er 10-15 minutter.
  • Pga. lav deaminaseaktivitet i cerebrospinalvæsken er halveringstiden for cytarabin 1-3 timer.
  • 4-10% udskilles uomdannet gennem nyrerne i løbet af 12-24 timer, resten i form af uracilarabinosid.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 

pH 7-9 


Tilberedning af opløsning til intravenøs infusion 

Injektions-/infusionsvæske 100 mg/ml kan desuden fortyndes med isotonisk glucose-infusionsvæske og Ringer-chlorid-infusionsvæske. 

 

Holdbarhed 

Fortyndet injektions-/infusionsvæske er kemisk holdbar i 12 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart. 


Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af cytarabin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 016363
5 x 5 ml
453,70
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 100 mg/ml 016385
1 x 10 ml
252,85
(A) injektions- og infusionsvæske, opl. 100 mg/ml 016374
1 x 20 ml
466,25
 
 

Revisionsdato

2017-12-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...