Cytotec®

A02BB01
 
 
Ventrikelsekretionshæmmende middel med mucosabeskyttende virkning. Syntetisk prostaglandin E1-analog.

Anvendelsesområder

Profylakse mod NSAID-induceret ulcus ventriculi til fx ældre og patienter med tidligere ulcussygdom. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,2 mg misoprostol. 

Doseringsforslag

Voksne. 0,2 mg 2-4 gange dgl. Tages samtidig med NSAID, hvis samtidig behandling er relevant. Sidste dosis tages ved sengetid. 


Nedsat nyrefunktion 

Dosisreduktion kan være nødvendig. 

  

Bemærk: 

 • Bør indtages straks efter måltiderne for at nedsætte tendensen til gastro-intestinale bivirkninger.
 • Erfaring savnes vedr. børn.

Kontraindikationer

Allergi over for prostaglandiner.

Forsigtighedsregler

 • Svær arteriosklerose og malign sygdom i den øvre mave-tarmkanal. Bør sædvanligvis kun anvendes ved korttidsbehandling, idet effekten efter mere end 3 måneders behandling er usikker.
 • Misoprostol øger uterustonus og kontraktioner under graviditet. Kvinder i den fertile alder bør derfor kun behandles, hvis der anvendes sikker antikonception, og graviditet er udelukket. Ved mistanke om graviditet bør behandlingen med misoprostol seponeres.
 • Gastro-intestinal blødning, ulceration og perforation er set hos patienter, der er i samtidig behandling med NSAID og misoprostol. Særlig forsigtighed bør udvises ved patienter, der er prædisponeret for diarré, fx patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. For at mindske risikoen for diarré bør misoprostol ikke indtages med mad, og antacida, der indeholder magnesium.
 • Der tilrådes forsigtighed ved maskinbetjening og motorkørsel, da misoprostol kan give svimmelhed.

Bivirkninger

Ca. 30% af de behandlede patienter kan forvente at få diarré, og de gastro-intestinale bivirkninger er de almindeligste bivirkninger. Diarré og mavesmerter er dosisrelateret. De ses sædvanligvis i starten af behandlingen, og er ofte forbigående. Der er rapporter om sjældne tilfælde af kraftig diarré, som kan føre til alvorlig dehydrering. 

Meget almindelige (> 10%) Diarré.
Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Kramper i uterus.

Der er set  anafylaktisk reaktion. 

Interaktioner

Magnesiumholdige antacida kan forværre den misoprostolinducerede diarré. 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er risiko for abort pga. den uteruskontraherende effekt. Graviditet bør undgås under behandlingen.  


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Binder sig til specifikke prostaglandinreceptorer på parietalcellen. Hæmmer såvel ventriklens basalsekretion som stimuleret sekretion udløst af histamin, pentagastrin, føde eller kaffe. Misoprostol beskytter mucosa ved at øge mucus- og hydrogencarbonatsekretionen.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængeligheden efter oral indgift er ca. 80%.
 • Samtidig fødeindtagelse nedsætter absorptionshastigheden, men ikke absorptionsgraden.
 • Misoprostol hydrolyseres hurtigt til den ækvipotente metabolit, misoprostolsyre.
 • Maksimal plasmakoncentration af misoprostolsyre nås efter ca. 30 minutter.
 • Misoprostolsyre metaboliseres yderligere til inaktive forbindelser.
 • Plasmahalveringstiden for misoprostolsyre er 20-40 minutter.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 0,2 mg (kan dosisdisp.) 003455
60 stk. (blister)
259,95 17,33

Foto og identifikation

Tabletter  0,2 mg

Præg:
SEARLE, 1461
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,3 x 8,4
tabletter 0,2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2012-09-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...