Cyklokapron®

Udgået: 18.12.2017
B02AA02
 
 

Anvendelsesområder

Behandling eller forebyggelse af blødning, som skyldes øget fibrinolyse eller fibrinogenolyse: 

 • Medikamentelt induceret fibrinolyse
 • Generel fibrinolyse:
  • ved prostatacancer
  • ved pancreascancer
 • Lokal fibrinolyse:
  • efter prostatektomi og indgreb på urinblæren med hæmaturi
  • ved menoragi, epistaxis
  • efter tandkirurgiske operationer (tandekstraktioner) især hos patienter med hæmoragisk diatese
  • ved hofte- og knæalloplastik
  • ved hjertekirurgi
  • ved hereditært angioødem (Quinckes ødem)
  • oftalmologisk ved traumatisk hyphæma for at reducere risikoen for ny blødning pga. fibrinolyse.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) tranexamsyre. 

Doseringsforslag

Generelt 

 • Individuelt, afhængig af effekt og tilstand.
 • Voksne. Anbefalet normaldosering 1-1,5 g 2-3 gange dgl.
 • Børn. 15-25 mg/kg legemsvægt 3-4 gange dgl.

  

Lokal fibrinolyse og prostatektomi 

 • Efter initial i.v. behandling til 3. postoperative dag gives 1-1,5 g oralt 2-3 gange dgl.

  

Konisation 

 • 1,5 g 3 gange dgl. i 12-14 døgn postoperativt.


Hæmaturi 

 • 1-1,5 g 2-3 gange dgl., til makroskopisk hæmaturi ikke længere foreligger.


Epistaxis 

 • 1-1,5 g 3 gange dgl. i 4-10 døgn.


Menoragi 

 • 1-1,5 g 3-4 gange dgl. i 3-4 døgn.
 • Ved meget kraftig blødning kan dosis øges til 1 g 6 gange dgl.
 • Behandling bør ikke påbegyndes, før blødningen er startet.


Traumatisk hyphæma 

 • 1 g 3 gange dgl. i 6 døgn.


Hereditært angioødem 

 • Ved anfald. 1,5 g 3 gange dgl. i nogle dage.
 • Profylaktisk. 1,5 g 3 gange dgl. justeret til laveste effektive dosis.


Nedsat nyrefunktion 

 • Anbefalet døgndosis ved let til moderat nedsat nyrefunktion:
S-kreatinin Tranexamsyre
mikromol/l mg/kg legemsvægt
120-249 15 x 2
250-500 15
> 500 7,5

Kontraindikationer

 • Dissemineret intravaskulær koagulation og anden aktiv trombotisk sygdom
 • Blødning i øvre urinveje (risiko for ureterobstruktion).
 • Stærkt nedsat nyrefunktion.
 • Kramper i anamnese.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med tidligere tromboembolisk sygdom eller familiær disposition hertil bør kun anvende tranexamsyre, hvis der er en væsentlig medicinsk indikation herfor.
 • Ved subarachnoidalblødning bør behandlingen kun gives i den akutte fase og højst i 72 timer. Senere eller længerevarende behandling øger risikoen for cerebralt ødem og cerebralt infarkt.
 • Ved behandling af patienter med kendt eller vurderet øget trombosetendens bør der samtidig gives tromboseprofylaktisk behandling.
 • Regelmæssig øjenkontrol er nødvendig under længerevarende uafbrudt behandling.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Ikke kendt Tromboemboli.
Kramper.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitetsreaktioner.
Synsforstyrrelser.

Interaktioner

Forsigtighed ved samtidig brug af orale kontraceptiva pga. teoretisk risiko for øget forekomst af tromboser. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Ved indikation menstruationsblødning (1 døgns karantæne). Øvrige indikationer kræver lægelig vurdering.

Farmakodynamik

Tranexamsyre er en syntetisk aminocarboxylsyre, som ved kompetitiv kompleksdannelse med plasminogen hæmmer aktivering af dette. 

Farmakokinetik

 • Ca. 35% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer ved normal nyrefunktion.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 500 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 083160
30 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) tabletter 500 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 083169
60 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
(B) tabletter 500 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 096557
100 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017
 
 

Revisionsdato

2017-12-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...