Hydrocortison med Terramycin®

D07CA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Dermatitis, især allergiske og toksiske eksemer
 • Psoriasis inficeret med tetracyclinfølsomme bakterier.

Dispenseringsform

Salve. 1 g indeholder 10 mg hydrocortison og 30 mg oxytetracyclin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 2-4 gange dgl. i højst 6 uger.
 • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Virale infektioner fx herpes simplex og varicella
 • Alvorlige infektioner i huden som fx tuberkulose og lues
 • Hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, uden at der samtidig er eksem eller psoriasis.

Forsigtighedsregler

Ved behandling af store hudområder, specielt hos børn og ved behandling under okklusion, er der potentiel risiko for systemisk kortikosteroid bivirkninger.

Bivirkninger

Hudatrofi, hududslæt, teleangiektasi, striae, hypertrikose, folliculitis og hypopigmentering kan ses ved længere tids brug af præparatet. 

Almindelige (1-10%) Hudirritation, Hudkløe.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner  (herunder kontaktdermatitis).

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke tilstrækkelige data for absorption af lokalt appliceret tetracyclin. Absorptionen af hydrocortison er ringe. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke tilstrækkelige data for systemisk absorption af lokalt appliceret tetracyclin. Absorptionen af hydrocortison er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom, herunder udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Oxytetracyclin er et metaboliseringsprodukt fra Streptomyces rimosus, og er et tetracyklinantibiotika. Oxytetracyclin er primært bakteriostatisk og menes at udøve sin antibakterielle virkning gennem hæmning af proteinsyntesen. Oxytetracyclin er aktivt over for et bredt spektrum af gram-negative og gram-positive bakterier.
Hydrokortison er et mildt kortikosteroid, der udøver en række immunmodulatoriske virkninger. Topikale kortikosteroider virker som antiinflammatoriske midler via flere mekanismer, som hæmmer den sene fase af allergiske reaktioner, herunder ved at nedsætte densiteten af mastceller, reducere kemotaksi og aktivering af eosinofiler, nedsætte lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofilers produktion af cytokiner, samt hæmme metaboliseringen af arachidonsyre. 

Farmakokinetik

Hydrocortison penetrerer hudens hornlag og påvirker de dybereliggende celler. Øget absorption ses ved påføring på hud med defekt hornlag, ved behandling af meget store hudområder eller ved okklusion af det behandlede område.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) salve 10 + 30 mg/g 180745
5 g
115,65
(B) salve 10 + 30 mg/g 054262
15 g
140,05

Substitution

salve 10 + 30 mg/g
Terra-Cortril (Parallelimport), Hydrocortison, Oxytetracyclin, salve 10 + 30 mg/g
 
 
 

Revisionsdato

2016-09-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...