Bonefos

Udgået: 18.12.2017
M05BA02
 
 
Middel mod hypercalcæmi. Osteoklasthæmmende middel af bisfosfonattypen.

Anvendelsesområder

 • Hypercalcæmi
 • Smerter og frakturer som følge af myelomatose
 • Forebyggelse af frakturer i columna vertebralis ved cancer mammae med knoglemetastaser.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 800 mg (delekærv) dinatriumclodronat. 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 2.400-3.200 mg dgl. fordelt på 2-4 doser. Afhængig af terapeutisk effekt kan dosis evt. reduceres til 1.600 mg dgl.
Bemærk: 

 • Føreste dosis skal indtages fastende med et glas postevand mindst 1 time før andre føde- og drikkevarer, kosttilskud eller lægemidler.
 • Næste doser bør tages mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid.
 • Tabletten skal indtages i stående eller siddende stilling, og den skal synkes hel med et helt glas postevand (ikke mineralvand) på grund af risiko for øsofagusirritation. Patienten må ikke ligge ned de første 30 minutter efter indtagelsen.
 • Dosis bør reduceres ved nedsat nyrefunktion.

 

Kontraindikationer

Allergi over for bisfosfonater og samtidig behandling med andre bisfosfonater.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat nyrefunktion.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Forhøjede levertransaminaser, Kvalme, Opkastning.
Hypocalcæmi.
Sjældne (0,01-0,1%) Atypisk stressfraktur.
Nyrefunktionspåvirkning.
Meget sjældne (< 0,01%) Osteonekrose af øregangen.
Ikke kendt Kæbeosteonekrose.

Interaktioner

 • Bisfosfonater bindes let til andre substanser, hvorfor absorptionsfraktionen nedsættes, hvis ventriklen ikke er helt tom på tidspunktet for indtag af tabletterne (se afsnit om dosering).
 • Ved samtidig behandling med NSAID ses påvirkning af nyrefunktionen.
 • Gentamicin øger effekten af clodronat.
 • Plasmakoncentrationen af estramustinfosfat kan øges med op til 80%.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen ekspositionsdata. På grund af virkningsmekanismen frarådes brugen under graviditet. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Påvirker calciumomsætningen ved at hæmme osteoklasternes aktivitet, hvorved nedbrydningen af knoglevæv reduceres, og P-calcium nedsættes. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 1-4%.
 • 20% bindes til knoglevæv, hvorfra det langsomt afgives igen.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 800 mg (kan dosisdisp.) 403229
30 stk. (blister)
Udgået 18-12-2017

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  800 mg

Præg:
L, 134
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,2 x 20,3
filmovertrukne tabletter 800 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-12-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...