Betoptic®

Betoptic S
S01ED02
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg betaxolol (som hydrochlorid).
Betoptic® S, øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 2,5 mg betaxolol (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

1 dråbe 2 gange dgl. Behandlingen kan kombineres med andre glaukommidler. 

 

Bemærk: 

 • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. Øjensalve skal administreres sidst.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

På grund af risiko for absorptive bivirkninger: 

 • atrio-ventrikulært blok
 • ubehandlet hjerteinsufficiens
 • reaktiv luftvejssygdom, herunder svær bronkial astma samt svær bronkial astma i anamnesen 
 • kronisk obstruktiv lungesygdom
 • allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Glaukom med snæver kammervinkel bør ikke behandles med betaxolol som eneste middel
 • Forsigtighed ved kontaktlinsebrug på grund af en evt. nedsat corneasensibilitet.
 • Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger
 • Forsigtighed ved:
  • svært regulerbar diabetes mellitus
  • hypertyroidisme
  • snævervinklet glaukom
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se .
 • Indeholder benzalkoniumchlorid, der kan medføre øjenirritation og misfarvning af bløde kontaktlinser.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Øjenirritation.
Almindelige (1-10%) Hovedpine.
Sløret syn, Tåreflåd.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Dyspnø*.
Depression, Svimmelhed.
Conjunctivitis, Keratitis, Nedsat corneasensibilitet, Okulær hyperæmi, Synsforstyrrelser  (bl.a. nedsat syn), Øjensmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier*, AV-blok, Bronkospasme*, Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Hjerteinsufficiens*, Hjertestop*, Hypotension*, Raynauds syndrom*, Respirationsdepression*, Ødemer.
Angst, Synkope.
Systemisk lupus erythematosus  (SLE)*.
Katarakt.
Ikke kendt Arytmier.
Hypoglykæmi.
Alopeci*.
Allergiske reaktioner*, Hypersensitivitet.
Seksuelle forstyrrelser.
Choroidealøsning**, Corneaerosion, Periorbitalt ødem.

* De nævnte bivirkninger er observeret ved brug af oftalmologiske β-receptorblokkere og kan potentielt også forekomme med dette præparat. 

**Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske. 

Interaktioner

β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi. 

Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af: 

 • calciumantagonister
 • β-blokkere
 • antiarytmika
 • digoxin
 • parasympatomimetika
 • CYP2D6-hæmmere.

 

β-blokkere kan mindske responset på adrenalin. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Farmakodynamik

 • Betaxolol er en beta-1 selektiv adrenoceptorantagonist, der formodes at reducere produktionen af kammervand.
 • Stoffet har ikke nogen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.
 • Betaxolol har, på grund af sin beta-1 selektive effekt, ingen signifikant indflydelse på pulmonere funktioner og kan derfor med forsigtighed anvendes til behandling af patienter med moderat obstruktiv lungesygdom, evt. i kombination med bronkodilaterende midler.

Farmakokinetik

 • Efter lokal applikation indtræder virkningen normalt efter ca. 30 minutter.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i 12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning af flerdosisbeholder: Kan opbevares højst 1 måned. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Borsyre  (E284) : øjendråber, suspension 2,5 mg/ml
Andre:
Amberlite : øjendråber, suspension 2,5 mg/ml
Carbomer 974P : øjendråber, suspension 2,5 mg/ml
Lauroylsarcosinat : øjendråber, suspension 2,5 mg/ml
Mannitol : øjendråber, suspension 2,5 mg/ml
Natriumchlorid : øjendråber, opløsning 5 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml 098582
5 ml
94,40 3,78
(B) øjendråber, suspension 2,5 mg/ml 423434
5 ml
103,50 4,14
(B) øjendråber, suspension 2,5 mg/ml 381020
3 x 5 ml
268,65 3,58
 
 

Revisionsdato

2017-10-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. november 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...